SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans, ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak suretiyle tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonların bulunduğu Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2016/7 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde lisans düzeyi kadrolarda 2016-KPSS lisans sonucu, ön lisans ve ortaöğretim düzeyi kadrolarda 2014-KPSS ortaöğretim – ön lisans sınavı sonuçları kullanılacaktır. 2014-KPSS ortaöğretim – ön lisans sınav sonucu bulunanlardan 2016-KPSS lisans sınavına girenler, ön lisans ve/veya ortaöğretim düzeyi kadroları tercih edemeyecek sadece 2016 KPSS Lisans puanı ile lisans düzeyi kadroları tercih edebileceklerdir. Adaylar 28 Ekim-03 Kasım 2016 tarihleri arasında kılavuzda belirlenen kurallara, sözleşmeli pozisyonlara ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresinden Tercihler alanına ardından KPSS-2016/7 Tercih İşlemleri alanından T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek tercihlerini yapabilirler. Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Dil ve Konuşma Terapisti ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih yapmak isteyen yüksek lisans mezunu adayların KPSS Tercih İşlemlerinin başlayacağı günden önce mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. (*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” (**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini; a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan, c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

2016 KPSS/7 SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ALIMINA İLİŞKİN PLANLAMA

UNVAN ADI ÖĞRENİM SB THSK TKHK TOPLAM
GYB GYB DSS GYB
BİYOLOG LİSANS 24 10 34
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ LİSANS 16 5 21
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ LİSANS 9 2 11
DİYETİSYEN LİSANS 64 51 25 140
EBE LİSANS 534 121 138 793
EBE ÖNLİSANS 15 15
EBE ORTAÖĞRETİM 54 65 119
FİZYOTERAPİST LİSANS 37 27 64
HEMŞİRE LİSANS 55 745 465 1265
HEMŞİRE ÖNLİSANS 19 19
HEMŞİRE ORTAÖĞRETİM 337 228 565
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) LİSANS 7 3 10
ODYOLOG LİSANS 15 4 19
PERFÜZYONİST LİSANS 13 4 17
PSİKOLOG LİSANS 48 32 35 115
SAĞLIK FİZİKÇİSİ LİSANS 9 3 12
SOSYAL ÇALIŞMACI LİSANS 17 48 65
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ ORTAÖĞRETİM 7 30 37
SAĞLIK MEMURU ÇEVRE ORTAÖĞRETİM 2 3 5
SAĞLIK MEMURU DİŞ ORTAÖĞRETİM 12 12
SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ ORTAÖĞRETİM 7 7 14
SAĞLIK MEMURU İLK VE ACİL YARDIM ORTAÖĞRETİM 53 15 81 149
SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR ORTAÖĞRETİM 25 50 75
SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN ORTAÖĞRETİM 21 51 72
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER ORTAÖĞRETİM 15 94 109
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLĞI ÖNLİSANS 48 50 98
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT ÖNLİSANS 26 41 67
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ ÖNLİSANS 25 51 76
SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE ÖNLİSANS 4 6 10
SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ ÖNLİSANS 20 6 26
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ ÖNLİSANS 19 75 94
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE ÖNLİSANS 1 22 23
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ ÖNLİSANS 5 10 15
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİKTEDAVİ ÖNLİSANS 12 31 43
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS 47 47
SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ ÖNLİSANS 3 6 9
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR ÖNLİSANS 22 31 130 183
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ÖNLİSANS 6 36 42
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİ ÖNLİSANS 5 23 28
SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ ÖNLİSANS 19 12 31
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ ÖNLİSANS 4 7 11
SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN ÖNLİSANS 61 33 126 220
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER ÖNLİSANS 43 161 204
GENEL TOPLAM 47 837 1895 2205 4984

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here