ANKARA (ANKA) – Resmi Gazete’de yayımlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 10 bin 99 kamu personeli görevlerinden çıkarıldı.  2 bin 774 kişi ile Sağlık Bakanlığı en çok personel çıkaran kurum oldu.

Resmi Gazete’nin 29 Ekim 2016 tarihli nüshasında, 675 ve 676 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. 675 sayılı KHK’nin birinci maddesi uyarınca, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler” kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.  Bu kişilere ayrıca tebligat yapılmayacağının belirtildiği KHK’de şunlar kaydedildi:

“Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.”

-10 BİN 99 PERSONEL KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILDI-

675 sayılı KHK’nin 1 sayılı ek listesinde yer alarak kamu görevinden çıkarılan kişiler arasında, TBMM Başkanlığı’na bağlı 32, Yargıtay Başkanlığı’na bağlı 183, Sayıştay Başkanlığı’na bağlı 69, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne ve Türk Dil Kurumu’na bağlı birer, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne bağlı 28, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bağlı 8, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 249, Hazine Müsteşarlığı’na bağlı 12, Sermaye Piyasası Kurulu’na bağlı 7, Vakıflar Genel Müdürlüğü 4, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na bağlı bir, Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı 2, Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu’na bağlı bir, Adalet Bakanlığı’na bağlı 2 bin 534, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 30, TÜBİTAK’a bağlı bir, TSE’ye bağlı 32, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı 48, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı 52, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı 102, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı 10, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 74, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı 172, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı 19, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 2, TÜİK’e bağlı 23, İstanbul Kalkınma Ajansı’na bağlı 7, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 11, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 2 bin 219, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na bağlı 7, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı 83, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2 bin 774, Yükseköğretim Kurumlarına bağlı bin 267, ÖSYM’ye bağlı 3 ve TSK’ye bağlı 101 personel bulunmakta.

Görevlerinden çıkarılan kamu personellerinin kurumlarına göre dağılımları göz önünde bulundurulduğunda, 2 bin 774 ile Sağlık Bakanlığı en çok personel çıkaran Bakanlık olurken, Sağlık Bakanlığı’nı 2 bin 534 personel ile Adalet Bakanlığı ve 2 bin 219 personel ile Milli Eğitim Bakanlığı takip ediyor. Türkiye genelindeki üniversitelerden ise toplan bin 267 personel görevden çıkarıldı. Öte yandan, görevlerinden çıkarılan TSK personeli arasında general bulunmuyor.  

LİSTE 1 LİSTE 2 LİSTE 3 LİSTE 4
LİSTE 5 LİSTE 6 LİSTE 7 LİSTE 8

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here