Toplumlarda organizmalar gibi bir yaşam evresi
içerisindedirler. Ancak, bir toplumun yaşam evresi, bir organizmaya göre çok daha uzun bir süreçten geçer. Bu süreç içerisinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimler de toplumun dönüşerek yaşamını sürdürmesini ve bir organizma gibi yenilenen çevreye adapte olmasını sağlar. Dolayısıyla, toplumlar doğal bir evrim sürecinin içerisinde varlıklarını değişerek sürdürürler. 

Toplumun önemli bir kesimini oluşturan gençler ise değişimin dinamizminin itici gücünü oluşturur. Eğer, bir toplumda gençler teknolojik yeniliklere yabancı ve Dünya’da ilerlemeyi sağlayan gelişmelerden kopuksa, o toplumun gelişme hızının yüksek olmasını ve Dünya ile rekabet edebilmesini beklemek bir hayalden öteye geçemez. Bir organizmanın ömrünü uzatan ve enerjisini sağlayan yenilenen hücreleriyse, bir toplumun yenilenen hücreleri de gençlerdir.

Bir devletin de gençlere yatırım yapması aslında, devletin kendi geleceğine yatırım yapması anlamına gelir. Eğitim, sağlık ve spor gibi alanlarda gençlere yapılacak her türlü yatırım, toplumun temelini güçlendirir ve özgüveni olan nesiller yetişmesini sağlar. Türkiye’de devlet ve millet olarak yapmamız gereken, gençlerimizin gelişimini sağlayacak şartları onlara sağlamaktır.  Öte yandan, Türk gençliğinin de devletine  ve milletine olan borcu, tarihinden ve özünden kopmadan Dünya’nın gelişmiş ülkeleri içerisinde varlığını gösterecek bir Türkiye’nin gelişimi için çalışmaktır. Aslında bu borcun ifası, gençlerin kendi geleceklerine de yapacağı bir yatırımdır. 

Gençlerimizin bu borcunu ifa etmesi için okuması, araştırması, incelemesi, düşünmesi, sorgulaması ve eleştirmesi esastır. Sadece üretilmişi tüketmek veya üstüne birşey katmadan olan bilgiyi kullanmak kolaycılığı gençlerin ve dolayısıyla ülkemizin patinaja düşmesine yol açacaktır.

Gençlerimizin geneline baktığımızda ise, bu iki farklı yaklaşımı benimseyen gençlerin dengeli olduğunu görüyoruz. Ümidimiz ve beklentimiz odur ki, birinci tür gençliğin ağırlığının toplumumuzda artmasıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here