FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2017-2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİNDE POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ (PAEM)
MÜDÜRLÜĞÜNE KOMİSER YARDIMCISI ADAYI ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2017-2018
eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olanlardan(2000) erkek (200) kadın olmak üzere toplam (2.200) ilk derece amirlik eğitimi
(komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.
Ön başvurular 17 Temmuz– 02 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Alıma ilişkin başvuru şartları ve gerekli hususlar, PAEM Başvuru Öğrenci Seçme ve
Değerlendirme Kılavuzu. Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilmiştir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
2017–2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ ÖĞRENCİ
ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) 2016 ve 2017yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan
almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için
en az (63,000) taban puanı almış olmak,
4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın
adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,(01/01/1989 ve sonrası doğanlar)
5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde
bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve
görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya
kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî
soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım
uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan
dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak
veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma
bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından
çıkarılmış olmamak,
12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmamak,
14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
15) Erkek adayların 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlikle ilişiği bulunmamak.
PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları
anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa
öğrencilikleri sona erdirilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here