SAĞLIK PERSONELİ ALIMLARINI TAKİP ETMEK İÇİN SAYFAMIZI BEĞENİN(TIKLAYINIZ)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Farabi Hastanesi Başhekimliğinde,657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve
değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen ünvanlarda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ”Ortaöğretim/Önlisans” 2016 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94/KPSSP93)
“Lisans” 2016 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır

BİRİMİ ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Farabi Hastanesi Başhekimliği Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunun olmak, bir üniversite hastanesinde en az 1 (bir) yıl doğum salonunda hemşire olarak çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve sgk sigorta belgesi ile belgelendirebilmek
Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunun olmak, bir üniversite hastanesinde en az 1 (bir) yıl Pediatri Onkoloji kliniğinde hemşire olarak çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve sgk sigorta belgesi ile belgelendirebilmek
Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunun olmak, bir üniversite hastanesinde en az 1 (bir) yıl Erişkin Onkoloji kliniğinde hemşire olarak çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve sgk sigorta belgesi ile belgelendirebilmek
Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunun olmak, bir üniversite hastanesinde en az 1 (bir) yıl Yanık Ünitesinde hemşire olarak çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve sgk sigorta belgesi ile belgelendirebilmek
Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunun olmak, bir üniversite hastanesinde en az 1 (bir) yıl Erişkin
Acil servisinde hemşire olarak çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve sgk sigorta belgesi ile
belgelendirebilmek
Hemşire 2 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
Hemşire 4 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü veya Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
Diğer Sağlık Personeli
(Radyoloji Teknikeri)
3 1-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Tıbbi Görüntüleme) Radyoloji Bölümü önlisans mezunu olmak, bir üniversite hastanesinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve sgk sigorta belgesi ile belgelendirmek

2- Bir Üniversite hastanesinde kontrastlı mamografi çekimi yapılabilen dijital mamografi cihazında çalışmış
olmak ve bunu belgelendirmek.

Diğer Sağlık Personeli
(Anestezi Teknikeri)
2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü önlisans mezunu olmak, bir üniversite hastanesi ameliyathanesinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve sgk sigorta belgesi ile belgelendirmek
Sağlık Teknikeri
(Anestezi Teknikeri)
1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü önlisans mezunu olmak, bir üniversite hastanesi ameliyathanesinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve sgk sigorta belgesi ile belgelendirmek
Sağlık Teknikeri (Acil
Tıp Teknikeri)
1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (Acil Tıp Teknikerliği) Bölümü önlisans mezunu olmak, bir üniversite hastanesi acil servisinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve sgk sigorta belgesi ile belgelendirmek

Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
Adaylar mezuniyetine göre; 2016 KPSS Ortaöğretim/Önlisans (B) grubu veya 2016 KPSS Lisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Müracaatların ilanın gazatede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının
http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması
gerekmektedir.Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sonuçlar ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru adresinde yayınlanacaktır.

4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler;fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre
geçmeden başvuruda bulunamazlar.

Müracatlar; 01.08.2017 tarihinde başlayıp 15.08.2017 tarihi mesai saati bitimine ( Saat 17.00) kadar devam edecektir. Bu tarihden itibaren
yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

-Diplomanın / Mezuniyet belgesinin aslı veya son 1 hafta içerisinde noterden onaylanmış sureti (Diploma/ Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretin aslı mutlaka
tarafımızdan görülecek ve fotokopisi alınacaktır. Bu belgeleri getirmiyenlerin başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir)

-Başvuru koşulunda istenen 2016 KPSS Sonuç Belgesi.

-Personel Dairesi Başkanlığının http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru web adresinden temin edilecek başvuru dilekçesi.

-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

-Son 6 ay içerisinde çekilmiş1 Adet vesikalık fotoğraf (Dilekçeye eklenecektir).

-Adaylar aranan nitelikler bölümünde istenilen tecrübeye ait çalışma belgesini getirmek zorundadırlar.( Bu sürelerin SGK Hizmet Dökümünde karşılığı bulunmak zorunluluğu vardır.)

-SGK hizmet dökümü ( E-Devletten barkodlu veya ilgili SGK şubesinden temin edilebilir.)

Not:Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz,atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine
bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi
ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here