Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Aşçı) alımı yapılacaktır.Hangi illere ne kadar aşçı alınacağı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

PERSONEL ALIMLARINI TAKİP ETMEK İÇİN İŞ-İLAN GRUBUMUZA KATILIN

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,  b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer
nitelikleri taşımak(Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının,Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı- Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aileve Tüketici Hizmetleri Alanı-Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı-Turizm/Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olmak.),
c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak
sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan
adaylardan istenilecek)
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak
sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan
adaylardan istenilecek)
e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı
olmak.

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;
a) Kimlik belgesi,
b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da
noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
d) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları
İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.
Başvurular 05/03/2018 – 09/03/2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here