Edebiyatın en anlamlı terimi, bir fikrin ilk doğuşu, bir neslin başlangıcı,  nesnenin özü ve var oluşun esasıdır tohum. Taaaa peygamberler zamanına uzanır tarihi… Hz. Adem’den başlayıp İbrahim peygamberde dem alır tohum.

Günümüzde TOHUMUN önemi hiç azalmadı. Aksine gün geçtikçe artıyor. Teknolojide yaşanan gelişmeler sayesinde önemi çok daha iyi kavranan tohum, küresel piyasalarda rekabetin en önemli girdilerinden biri haline gelmiştir.

Öyle ki birçok küresel şirket tohumsuz ürünler yetiştirme ARGE’sine yatırım yaparak özellikle bir tohum piyasası yaratarak bu piyasayı canlı tutmaya çalışmaktadır. Çünkü her tohum misli kadar gıdanın garantisidir. Tohumu kontrol eden geleceği güvence altına alır. 

Konunun akademik ve ekonomik boyutunu bırakın uzmanlar tartışa dursun biz yerelde neden tohum üretimine bir katkı sunmuyoruz?

Ülkemizde birçok il ve ilçelerde hatta köylerde tohum şenlikleri düzenleyerek yetkililer bu konuya katkılar sunmaktadır. Hatta birçok internet siteleri bireysel veya toplu halde tohum değişim şenlikleri düzenleyerek bilerek veya bilmeyerek bu konunun bir parçası haline gelmişlerdir. Benzeri birçok etkinlik tohumu gelenekten geleceğe taşıyacaktır.

Tabi ki bu ve benzeri birçok etkinliğin planlanması ve uygulanması bilinçli ve eğitimli bir ekip işi olmalıdır. Aksi takdirde tohum değişimi ile parazit, mantar ve birçok bitkisel hastalık taşınması gibi riskler söz konusudur.*

Halkın bu konuda bilgi düzeyi ve olanakları tartışma konusu olup, bir avuç entelektüelin bireysel çalışmaları da ses getirmemektedir. Bu noktada iş genelde hep akademik çevre, dernek veya ilgili kuruluşlara bırakılmaktır.  Ancak topu bu kurum ve kuruluşlara atıp tuzu kuru oturmak kamu vicdanına yakışmamaktadır. Çünkü zaman yetersizliği, ekonomik sorunlar, bilgi eksikliği, istikrarsız planlamalar veya benzeri nedenler alandaki başarıyı olumsuz etkilemektedir.

İş başa düştü derim hep. Bireysel farkındalık, Kamu desteği ve eğitim her alanda olduğu gibi bu alanda da vazgeçilmez. İstişare içinde yürütülecek birçok çalışma mevcut. Bölgeye en uygun tohum politikasının belirlenerek çalışmalar bir an önce başlanmalıdır. Yinelemekte fayda görüyorum “ Tohumu kontrol eden geleceğini kontrol eder”…

Saygılarımla…

Daha fazla bilgi için incelemenizi tavsiye edeceğim.

Resim   www.bugday.org “Bir tohum yaşamın sonsuzluğunu temsil eder.” Viktor ANANIAS

* PROF.Dr. RUHSAR YANMAZ TOHUM TAKASI YEREL ÇEŞİTLERİ KORUYABİLİR Mİ? MAKALE

DOKTORA TEZİ Zerrin ÇELİK

TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINDA YEREL TOHUM BANKALARININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KARAOT KÖYÜ TOHUM DERNEĞİ VE YÖRESİ ÖRNEĞİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here