T.C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 3 farklı Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 4 engelli büro işçisi alacak

1.Bölge Müdürlüğü Engelli Büro İşçisi(3 Kişi)

B) Özel Şartlar:

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak;

ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak;

d) İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak;

e) EKPSS’ye girmiş olmak;

f) Lisans mezunu olmak

şartları aranır.

Sözlü Sınava Katılacakların Sınav Günü Yanlarında Getirmeleri Gereken Belgeler:

a) Nüfus Cüzdanı örneği.

b) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği.

c) EKPSS sonuç belgesi.

ç) Engel Durumunu belirten Sağlık Kurulu Raporu.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ:

21/01/2019 tarihi Saat 10:00 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek/ANKARA

İSTİHDAM EDİLECEK ENGELLİ PERSONELDEN 1(BİR) ADEDİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILICAKTIR.

İSTİHDAM EDİLECEK ENGELLİ PERSONELDEN 2(İKİ) ADEDİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞTIRILICAKTIR.

3.Bölge Müdürlüğü Engelli Büro İşçisi

B) Özel Şartlar:

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancılar Türkiye ‘de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 • İzmir ilinde ikamet ediyor olmak,
 • EKPSS’ye girmiş olmak,
 • İşe alınanlara ücret ve sosyal yardım gibi ödemelerde, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri uygulanacaktır.
 • Asıl adaylar haklarına yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip göreve başlatılacaklardır.
 • ALINACAK PERSONEL İZMİR DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ’NDE ÇALIŞTIRILACAKTIR.

Sözlü Sınava Katılacakların Sınav Günü Yanlarında Getirmeleri Gereken Belgeler:

 • 21/01/2019 tarihinde saat 10:00 da sözlü sınav yapılacaktır.
 • Nüfus Cüzdanı Örneği,
 • Mezuniyet belgesini onaylı örneği,
 • EKPSS sonuç belgesi,
 • Engel Durumunu belirten Sağlık Kurulu Raporu,

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here