Bursa İl Emniyet Müdürlüğü aşağıda ki şartları taşıyan 2 engelli temizlik görevlisi alacak.

ARANAN ŞARTLAR

En az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olmak

-En az %40 engelli raporuna sahip olmak

-Türk vatandaşı olmak

-Askerliğini Yapmış veya muaf olmak

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

-Türk ceza kanunun 53’üncü maddesinde  belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anyasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,suçundan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

-Yaptırılacak Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

-657 DMK’nın 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporu almış olmak

-Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak(son 1 içerisinde söz konusu adreste ikamet ediyor iken;askerlik,öğrenim,tedavi,vb makul sebepler aynı adreste geçen süre dikkate alınmaz)

Kura Yeri : FSM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU

İLETİŞİM: 02242705000

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here