Kocaeli’ne bağlı Başiskele Belediye Başkanlığı aşağıda ki şartlara haiz engelli telefon santrali operatörü alacak.

Özel Hususlar:

Özel Şartlar :

1- Türk Vatandaşı olmak

2- Müracaat tarihi itibarıyla, 18 yaşını tamamlamış, 42 yaşını aşmamış olmak.

3- İlgili liselerin Bilişim Teknolojileri bölümü mezunu olmak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarda, zimmet, ihtilas (1), irtikâb (2), rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimâli (3) ve istihlâk (4) kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

7- Kocaeli İli Başiskele ilçesi sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

8- Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Operatölüğü-İşletmenliği kursunu aldığına dair sertifika sahibi olmak.

9- Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Türkçe Diksiyon ve Güzel Konuşma kursunu aldığına dair sertifika sahibi olmak

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here