Gaziantep Emniyet Müdürlüğü en az ilköğretim mezunu ve aşağıdaki şartları taşıyan 3 engelli temizlik görevlisi alacak.

1)Türk vatandaşı olmak

2)Askerliğini Yapmış veya muaf olmak

3)Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4)Türk ceza kanunun 53’üncü maddesinde  belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anyasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,suçundan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

6)657 DMK’nın 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7)Yaptırılacak Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

8)Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporu almış olmak

9)Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak(son 1 içerisinde söz konusu adreste ikamet ediyor iken;askerlik,öğrenim,tedavi,vb makul sebepler aynı adreste geçen süre dikkate alınmaz)

10) Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

NOT:Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (Son Başvuru 15/03/2019) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here