Amasya ve Balıkesir Emniyet Müdürlüklerine en az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu engelli temizlik görevlisi alınacak.

Yayımlanan ilana göre ;

AMASYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ(2 KİŞİ)

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

*** Noter kurası 04.04.2019 saat 10:30’da Amasya Emiyet Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1. İŞ KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA TEŞKİLATIMIZA ALINACAK OLAN PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
1. Türk vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını doldurmuş olmak.
3. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
7. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
8. Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak.
9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
10. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

11. İşçi İl Merkezi ve İlçe Teşkilatına bağlı tüm birimlerde çalıştırılabilir.

Kura Yeri:Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Merkez AMASYA
Kura Tarihi:04.04.2019
Kura Saat Dilimi:10:00 – 11:00

BALIKESİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ(3 KİŞİ)

B) Özel Şartlar;

* Türk vatandaşı olmak.

* 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Askerliğini yapmış olmak.

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

* Türk Ceza Kanununun 53’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

* 657 sayılı DMK’nın 53’ncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak.

*Yaptırılacak olan arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmayanların herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilecektir.

* Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak.

*Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

* Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak. (son bir yıl içerisinde söz konusu

 adreste ikamet ediyor iken; askerlik, Öğrenim, tedavi vb, makul sebeplerle ayrı adreste geçen süre dikkate alınmaz)

* Adli Sicil Kaydı Belgesini ibraz etmek.

* En az ilköğretim, en fazla lise mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir belgeyi ibraz etmek.

* İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak.

* Çalıştırılacak kişilerin açıköğretim hariç, öğrenci olmaması gerekmektedir.

* Çalıştırılacak kişilere asgari ücret ödenecektir.

*Alınacak personeller 22260 kodlu “Sürekli İşçi” unvanında çalıştırılacaktır.

C) Belge Teslim- Kura- Mülakat Tarihleri;

* Müracaatçılar En son 03.04.2019 günü mesai bitimine kadar evraklarını Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

* Noter huzurunda yapılacak olan kura 08.04.2019 günü saat: 14.00’da Polisevi Şube Müdürlüğü 5. Kat etkinlik  salonunda çekilecektir.

* Mülakat 11.04.2019 günü saat : 14.00‘da Polisevi Şube Müdürlüğü 5.Kat etkinlik salonunda yapılacaktır.

İRTİBAT TELEFONU :
0(266) 243 81 00

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here