Büro Memuru (Genel)   

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Kamu / Daimi
2 Açık Pozisyon

Bu ilanın yayımı tarihinden önce Ardahan İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

36 yaşından gün almamış olmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak

İletişim:

Nurettin BÜYÜKBAŞ

04782117519

Büro İşçisi   

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Kamu / Daimi
17 Açık Pozisyon

İSTENEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi

Atama Başvuru Formu

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Güvenlik Soruşturması Formu

E-Devlet Sistemi üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Fotoğraf (4 adet)

Eski hükümlü belgesi

Engellilik durumunun en az yüzde kırk olduğu sağlık raporu belgesi

Erkek adaylar için askerlikşubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi

Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan sağlık kurulu raporu istenecektir.

PERSONEL İDARİ KADRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 0352 207 66 66-10604
Beden İşçisi (Genel)   

KASTAMONU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu / Daimi
2 Açık Pozisyon

PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

1. Türk vatandaşı olmak.

2. 18 Yaşını doldurmuş olmak.

3. Askerliği fiilen yapmış veya muaf olmak,

4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

8. Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

10. Özel Kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

11. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

12. Açık kadrolar için müracaat eden adaylar ilgili mevzuat hükümlerine göre noter huzurunda kura usulü ile tespit edildikten sonra sözlü sınav uygulanacaktır.

13. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

İletişim :0366 214 31 61
Harita Teknikeri   

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Kamu / Daimi
1 Açık Pozisyon

İSTENEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi

Atama Başvuru Formu

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Güvenlik Soruşturması Formu

E-Devlet Sistemi üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Fotoğraf (4 adet)

Eski hükümlü belgesi

Engellilik durumunun en az yüzde kırk olduğu sağlık raporu belgesi

Erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi

Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan sağlık kurulu raporu istenecektir.

İletişim:

0352 207 66 66-10604

Bilgisayar Programcısı   

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Kamu / Daimi
2 Açık Pozisyon

Beden İşçisi (Temizlik)   

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu / Daimi
3 Açık Pozisyon

İŞ KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA  ALINACAK OLAN  ENGELLİ PERSONELDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl daha veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

657 DMK’nın 53’ üncü maddesi hükümleri saklı kalmak  kaydıyla  görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Yaptırılacak Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak.(Engelli Raporlarının İşkur Sisteminde renkli olarak taranmış şekilde bulunması gerekmektedir. Eksik veya hatalı Engelli Raporları olan adayların ise İş ve Meslek Danışmanına başvurarak sistemden düzeltmesi gerekmektedir.)

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürelerinin her aşamasında reddedilecektir.

Diğer hususlarda ilgili mevzuat yönetmelik  hükümlerine göre hareket edilir.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak (son bir yıl içerisinde söz konusu adreste ikamet ediyor iken; askerlik, öğrenim, tedavi, vb. makul sebeplerle ayrı adreste geçen süre dikkate alınmaz)

Temizlik kolunda görevlendirme yapılacağından, (engel durumu engel oranı) işe uygun olanların başvurusu değerlendirilecektir.

Maaş ve Özlük hakları; kurumuzda Temizlik kolunda çalışan işçiler ile aynı şartlarda olacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16.Maddesinde “Kamu Kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denilmektedir. Sözlü sınav sonucunda başarılı olmak.

İletişim 0 232 4890500 / 5223
Büro İşçisi   

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu / Daimi
6 Açık Pozisyon

İL GENELİ İletişim : 0474-212-82-26
Bulaşıkçı (Stevard)   

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Kamu / Daimi
5 Açık Pozisyon

İSTENEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi

Atama Başvuru Formu

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Güvenlik Soruşturması Formu

E-Devlet Sistemi üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Fotoğraf (4 adet)

Eski hükümlü belgesi

Engellilik durumunun en az yüzde kırk olduğu sağlık raporu belgesi

Erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi

Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan sağlık kurulu raporu istenecektir.

İletişim:

0352 207 66 66-10604

Beden İşçisi (Genel)   

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu / Daimi
2 Açık Pozisyon

İşe alınan işçiler, en az beş yıl süre geçmedikçe herhangi bir nakil talebinde bulunamayacaklardır.

-Talebin yayımlanma tarihinden itibaren son altı aydır Manisa il sınırları içinde ikamet etmek.

-03.04.2019 tarihinde yapılacak kura sonucunda, 09.04.2019 tarihinde sözlü sınav yapılacaktır.

İletişim

İlker Beylik

2362314608

Oto Döşemecisi   

TC.DENİZ KUVVET.

ONARIM DES.

KOMUTANLIĞİ
Kamu / Daimi
1 Açık Pozisyon

Dz.KK.’LIĞI  KDZ.EREĞLİ ONARIM

DESTEK KOMUTANLIĞI   KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK GEMİ VE KARA

BİRLİKLERİ ONARIMINDA ÇALIŞTIRILACAKTIR.

MESLEKİ EĞİTİM VEREN LİSELERİN

İLGİLİ BÖLÜMLERİNDEN MEZUN

OLMAK VEYA DÜZ LİSE MEZUNLARI

İÇİN 3308 SAYILI MESLEKİ

EĞİTİM KANUNUNA GÖRE MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARINDAN

( MEB ) ONAYLI KALFALIK veya USTALIK 

BELGESİNE SAHİP OLMAK

Aranan diğer nitelikler:

Kdz. Ereğli Onarım Destek Komutanlığı ‘’Çok Tehlikeli’’ sınıfa mensup bir işyeridir. 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında Oto Döşemeci  meslek branşına müracaat edecek olan engelli işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.

Puantör   

DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜPĞÜ – ILISU BARAJI/ DARGEÇİT
Kamu / Daimi
1 Açık Pozisyon

BÖLGE GENELİ
İletişim: Mesut TEKTAŞ

0 4823842036-1440

Proses İşçisi   

ETİ MAD İŞLET GENEL MÜD EMET BOR İŞLETME MÜD
Kamu / Daimi
1 Açık Pozisyon

İletişim:

03122942000

Temizlik Görevlisi   

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kamu / Daimi
3 Açık Pozisyon

www.iskur.gov.tr
Büro İşçisi   

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kamu / Daimi
2 Açık Pozisyon

www.iskur.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here