Yozgat,Konya,Eskişehir ve Kayseri İl emniyet Müdürlüklerine Beden İşçisi ve Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 12 Engelli işçi alınacak.

ENGELLİ İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE DETAYLAR

Beden İşçisi (Genel)   

YOZGAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu / Daimi

4 Açık Pozisyon

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Askerlik ile ilişiği bulunmamak
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 5. En az ilköğretim mezunu olmak,
 6. Türk Ceza Kanunu’nun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl daha veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 8. Yaptırılacak Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 9. Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak.
 10. Yozgat il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
 11. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlar da çalıştırılabilir,
 12. Açık kadrolar için müracaat eden adaylar ilgili mevzuat hükümlerine göre noter huzurunda kura usulü ile tespit edildikten sonra sözlü sınav uygulanacaktır,
 13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürelerinin her aşamasında reddedilecektir.
 14. Diğer hususlarda ilgili mevzuat yönetmelik  hükümlerine göre hareket edilir.
 15. KURA ÇEKİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ:

  1-İŞKUR tarafından gönderilen listelerin kura çekim işlemleri; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından www.yozgat.pol.tr kurumsal internet sayfasından ilan edilmesinin ardından, belirlenecek tarihte ve noter huzurunda Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü binası 2. Katında bulunan Konferans salonunda yapılacak, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir. Ayrıca Kura çekim sonucunda asil/yedek olarak adı çıkan adayların belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri www.yozgat.pol.tr kurumsal internet sayfasından takip edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  2-Kura sonucu sözlü sınav için asil/ yedek  olarak tespit edilen tüm adaylar www.yozgat.pol.tr adresinde yayınlanacak belgeleri eksiksiz olarak Yozgat Emniyet Müdürlüğü/Personel Şube Müdürlüğü/Atama Büro Amirliğine şahsen teslim edecek olup belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır. Ayrıca posta, Kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır

  NOT:Herhangi bir nedenden dolayı Kura yeri ve tarihinde meydana gelebilecek değişiklikler www.yozgat.pol.tr adresinde ilan edilecektir.

  İletişim: 03542123700

Temizlik Görevlisi   

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu / Daimi

2 Açık Pozisyon

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNA ALINACAK

2 (iki) ENGELLİ İŞÇİ TALEBİNE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Hususlar:

 1. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
 2. Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
 3. Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
 4. Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınava alınacak asıl adayların listesi;

a) Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı,

b) Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. Adaylar, istemeleri hâlinde kura çekimini izleyebilir.

 1. Kura sonucu listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
 2. Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 3. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı il içerisinde değiştiren adayların başvuru esnasında sorun yaşamaları durumunda, Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
 5. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

 1. İŞ KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA TEŞKİLATIMIZA ALINACAK OLAN PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

1. Türk vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını doldurmuş olmak.
3. Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı almamak.

7. 657 DMK’nın 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
9. Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak.

10. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
11. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

12. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

13. Açık kadrolar için müracaat eden adaylar ilgili mevzuat hükümlerine göre noter huzurunda kura usulü ile tespit edildikten sonra sözlü sınav uygulanacaktır. Sözlü sınav tarihi daha sonraki aşamalarda duyurulacaktır.

14. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
2. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. İŞKUR tarafından gönderilen listelerin kura çekim işlemleri Müdürlüğümüz tarafından noter huzurunda yapılacak olup kura çekim sonucunda Müdürlüğümüz kurumsal internet sayfasından ( www.eskisehir.pol.tr ) ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. Kura sonucu sözlü sınav için tespit edilen adaylar, isimlerin açıklanmasından sonra 3 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü Atama Büro Amirliğine bizzat kendisi tarafından elden teslim edecekler, belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Ayrıca Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Listede Adı Geçen Adaylardan İstenecek Belgeler:
a. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b. Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar İçin),
c. Diploma (En son mezun olduğu okula ait aslı ve fotokopisi),
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair rapor ,

e. Engelli kadrosu için Engelli olduğunu gösteren Sağlık Kurulu Raporu ,

f. TMY için başvuranlar, askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısı,

g. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumumdan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak belge,

h. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (adaylar bilgisayar ortamında doldurarak çıktısını alacak, onay kısmı bilgiler kontrol edildikten sonra birimimizce onaylanacaktır.),

j. Vesikalık 4 (Dört) adet Fotoğraf
3. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1. Sözlü sınava yönelik işlemler www.eskisehir.pol.tr adresinde ilan edilecektir.

4. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 iş günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Noter Kurası 18/04/2019 Perşembe günü saat 15:00’te İl Emniyet Müdürlüğümüz Zemin Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Temizlik Görevlisi   

KONYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu / Daimi

3 Açık Pozisyon

ÖZEL HUSUSLAR

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere sürekli işçi (Engelli) statüsünde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri Özel Şartlar kısmında belirtilmiştir.

2) Adaylara göreve başlama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.konya.pol.tr internet adresinde duyurular kısmında yapılacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3) Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, yapılacak sözlü sınava katılacak adayların seçimi noter kurasıyla belirlenecek olup, her açık iş sayısı için 4 asil ve 4 yedek aday kurada çekilecektir.

4) Adaylar başvurularını 08/04/2019 ile 12/04/2019 tarihleri arasında Konya İŞKUR Müdürlüğünden/hizmet merkezlerinden/hizmet noktalarından veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaklardır. (Adayların Konya İŞKUR Müdürlüğüne beyan ettikleri başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

5) İstenen evraklarını tamamlayıp ön güvenlik ve arşiv araştırmasından geçerek başvuruları kabul edilen adaylardan noter kurasına katılacak olanların isim listesi  30/04/2019 günü www.konya.pol.tr internet adresinde duyurular kısmında yayınlanacaktır. Noter huzurunda kura çekimi 02/05/2019 günü saat:11.00’da Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Yolu Üzeri No:50 adresindeki Polisevi Şube Müdürlüğü Büyük Salonda yapılacaktır. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, www.konya.pol.tr internet sitesinde duyurulacaktır. Kura sonucu sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılacak adayların İŞKUR sisteminde kayıtlı telefon numaralarına ayrıca SMS gönderilecektir.

6) Mülakat sınavı 08.05.2019 tarihinde saat:11.00’da Polisevi Şube Müdürlüğü Brifing Salonunda yapılacaktır.

C) ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malüllük aylığı almamak,

6) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak,

7) Engelli Sağlık Kurulu Raporunu almış olmak,

8) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

9) Konya il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

9) Özel kanun veya diğer mevzuatlarda yer alan şartları taşımak.

10) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

11) Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

D)  BAŞVURUDA İSTENİLECEK EVRAKLAR: ( Noter tarafından çekilecek kuraya girmeye hak kazanabilmesi için adayların, başvuru şartlarında belirtilen evrakları, ön güvenlik ve arşiv araştırması, evrakların kontrolü ve diğer işlemlerin tamamlanabilmesi için 17/04/2019 ile 24/04/2019 tarihleri arası mesai bitimine kadar Feritpaşa Mah. Telgrafçı Hamdibey Cad. No:1 Selçuklu / KONYA adresinde bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü Atama Büro Amirliğine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.)

1) Diploma aslı ve fotokopisi ( En son mezun olunan okula ait olacak ve aslı mutlak suretle getirilecektir.)

2) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

3) Engelli Sağlık Kurulu Raporu,

4) İkametgah belgesi,

5) Adli sicil kaydı ve arşiv araştırması belgesi,

6) Kimlik belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malüllük aylığı almadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak belge

İletişim Bilgisi: 0332 233 37 38-6723

Temizlik Görevlisi   

KAYSERİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

Kamu / Daimi 

3 Açık Pozisyon

Özel Hususlar:

*Türk vatandaşı olmak.

*18 yaşını tamamlamış olmak.

*Askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

*Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak.

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda emelilik, yaşlılık veya malüllük aylığı almamış olmak.

* Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

*Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular,işe alma sınav sürecinin her aşamsında reddedilebilecekti.Diğer hususlarla ilgili mevzuat ( yönetmelik hükümlerine göre hareket dilir.)

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

0 352 338 14 02

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here