Erzurum Emniyet Müdürlüğü aşağıdaki şartları taşıyan 2 engelli personel alacak

ARANAN ŞARTLAR

• Türk vatandaşı olmak,

• Askerlikle ilişiği olmamak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz, cinsel istismar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

• 657 DMK’nın 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

• Yaptırılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

• Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

• Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Noter çekilişi 08/05/2019 tarihinde saat 14:00’te Erzurum Emniyet Müdürlüğü Polis evi Konferans Salonunda yapılacaktır.

Kura sonuçları, sınav tarihi ve diğer duyurular Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünün (www.erzurum.pol.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İsim:Mustafa Said SİPAHİ
Ünvan:P.M.
Telefon:04422351299

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here