Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 1 Engelli Personel alacağını duyurdu.

İŞTE O İLAN

Özel Hususlar:

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

c)Eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan kapsamında alınacaklar için; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olmak,

ç) Engelli kapsamında alınacaklar için; Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlandığı şekilde en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgeleyenler,

d) Engelli ve terörle mücadele malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

şartları aranır.

 

DESTEK PERSONELİ (YARDIMCI HİZMETLER) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

  • En az İlköğretim mezunu olmak
  • 18 – 35 yaş arasında olmak
  • İŞ-KUR tarafından bildirilen talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş  sayısı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday doğrudan kurayla belirlenecektir.  Ayrıca yazılı yada sözlü sınav yapılmayacaktır.

KURA TARİHİ VE YERİ

23/05/2019 tarihinde saat 11.00’ da Devlet Mah. Necatibey caddesi No: 114 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında yapılacaktır.

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir meslek koluna başvuru yapacaktır.

3. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İŞ-KUR tarafından bildirilen adaylar arasından Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir.

4. İŞ-KUR tarafından Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.tuik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

6. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

7. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir.

8. 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

Kura Yeri : DEVLET MAH. NECATİBEY CAD. NO:114 ÇANKAYA/ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN: www.tuik.gov.tr
Kura Tarihi : 23.05.2019
Kura Saat Dilimi : 11:00 – 12:00
     


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here