ENGELLİ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN GRUBUMUZA KATILIN

İşkur’da yayımlanan ilanlara göre 5 Kamu Kurumuna farklı statülerde 7 engelli personel alınacak.

İŞTE O İLANLAR

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU) SEKRETER ALIMI-ANKARA

Özel Hususlar:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

7) ÖSYM tarafından 2016 veya 2018 yılında yapılan EKPSS sınavına girmiş olmak,

8) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

-Sekreter mesleğinde 1 yıl çalışmış olmak. (SGK kayıtları ve daha önce çalışılan yerden alınacak çalışma belgesi ile belgelenmesi gerekmektedir)

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

-Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede asil olarak belirlenen adaylar, Başkanlığın daha sonra belirleyeceği tarihte sözlü ve/veya yazılı sınava tabi tutulacaktır. Sözlü ve/veya yazılı sınav için müracaat edenlerden istenen belgeler, mülakata katılmaya hak kazananların listesi, mülakat yeri ve tarihi ayrıca konu ile ilgili diğer duyurular (http://www.tika.gov.tr) adresinde ilan edilecek olup tebligat mahiyetinde yayınlanacaktır. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

-Nihai listede isimleri geçenler aşağıda belirtilen belgeleri getirerek şahsen müracaatta bulunacaklardır.

SÖZLÜ VE/VEYA YAZILI SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER

1) 2016 veya 2018 yılı EKPSS sonuç belgesi.

2) Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla),

3)Diploma aslı ve fotokopisi,

4)Engelli Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter onaylı sureti,

5) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Linkten ulaşılabilir; https://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/yonergeler-241),

6)Daha önce çalışılan yerden alınacak Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü.

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU) MUHASEBECİ ALIMI-ANKARA

Özel Hususlar:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

7) ÖSYM tarafından 2016 veya 2018 yılında yapılan EKPSS sınavına girmiş olmak,

8) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Muhasebeci mesleğinde 1 yıl çalışmış olmak. (SGK kayıtları ve daha önce çalışılan yerden alınacak çalışma belgesi ile belgelenmesi gerekmektedir)

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede asil olarak belirlenen adaylar, Başkanlığın daha sonra belirleyeceği tarihte sözlü ve/veya yazılı sınava tabi tutulacaktır. Sözlü ve/veya yazılı sınav için müracaat edenlerden istenen belgeler, mülakata katılmaya hak kazananların listesi, mülakat yeri ve tarihi ayrıca konu ile ilgili diğer duyurular (http://www.tika.gov.tr) adresinde ilan edilecek olup tebligat mahiyetinde yayınlanacaktır. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

-Nihai listede isimleri geçenler aşağıda belirtilen belgeleri getirerek şahsen müracaatta bulunacaklardır.

SÖZLÜ VE/VEYA YAZILI SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER

1) 2016 veya 2018 yılı EKPSS sonuç belgesi.

2) Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla),

3)Diploma aslı ve fotokopisi,

4)Engelli Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter onaylı sureti,

5) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Linkten ulaşılabilir; https://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/yonergeler-241),

6)Daha önce çalışılan yerden alınacak Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü

MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL.TES.İŞL.ANT BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU) Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri-ANKARA

Özel Hususlar:

-Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar, Bilişim Teknolojileri Önlisans bölümlerinden mezun

-EKPSS Sınavına girmiş engelli adaylar başvurabilecek

* Kalifiye işçi olarak ANT Batı Bölge Ankara İşletme Müdürlüğü TF-10 Sincan Tank Çiftliği ANKARA’da çalışacaktır.

VAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BEDEN İŞÇİSİ ALIMI

ARANAN ŞARTLAR

-En az ilkokul en çok lise mezunu olmak

-En a % 40 engelli raporuna sahip olmak

Kura Tarihi : 16.07.2019

Kura Saat Dilimi 14:00 / 15:00

Kura Yeri : İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI (KAMU GRUBU) TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

-En fazla Ortaöğretim mezunu

-En az % 40 engelli raporuna sahip

-En fazla 40 yaşında

  • Kura Yeri: T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı
  • Üniversiteler Mah.  Dumlupınar Bulvarı No:147/A Çankaya/ANKARA
  • Kura Saati:10.30
  • Kura Sonuçları için: www.diyanet.gov.tr

ARDAHAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER MUHASEBECİLER ALIMI

-Lise ve önlisans   muhasebe programları   mezunu olmak

-En az % 40 engelli

Kura Yeri: ARDAHAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

Kura Tarihi: 12.07.2019

Kura Saat Dilimi: 10:00 – 11:00

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here