Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniveritesi 125 sağlık personeli alacak.Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitenin http://www.afsu.edu.tr/ duyurular adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.(28 Ekim- 8 Kasım )

İLAN SIRA
NO
UNVANI KADRO SAYISI BÜTÇESİ KPSS PUAN
TÜRÜ
ARANILAN NİTELİKLER
1 Hemşire 47 Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
2 Hemşire 2 Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, kemik iliği nakil merkezlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve en az 100 kemik iliği (allojenik-
akraba dışı-haploidentik – otolog) nakil deneyimi olmak.
3 Hemşire 1 Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim  kurumlarının  hemşirelik  bölümü lisans  mezunu  olmak,  hamilelik
takibi   ve   doğum  koçluğu   vb.   eğitimlerden   en   az   birine   katılmış   olmak   ve belgelendirmek.
4 Hemşire 17 Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak.
5 Hemşire 2 Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak, kemik iliği nakil
merkezlerinde  en  az  1  yıl  çalışmış  olmak  ve  en  az  100  kemik  iliği  (allojenik- akraba dışı-haploidentik – otolog) nakil deneyimi olmak.
6 Hemşire 1 Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak, kemik iliği nakil merkezi ile kan merkezlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek, kan
bankacılığı ve tıbbi transfüzyon sertifikası sahip olmak.
7 Fizyoterapist 4 Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim  kurumlarının  fizyoterapi  ve  rehabilitasyon  veya  fizik  tedavi  ve
rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak.
8 Fizyoterapist 3 Döner Sermaye Bütçesi KPSS P3 Yükseköğretim   kurumlarının   fizyoterapi   ve   rehabilitasyon,   fizik   tedavi   ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak.
9 Laborant 2 Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim    kurumlarının    tıbbi    laboratuvar teknikleri    önlisans    programı mezunu olmak, en az 2 yıl laboratuvar deneyimi olmak ve belgelendirmek.
10 Laborant 1 Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim    kurumlarının    tıbbi    laboratuvar teknikleri    önlisans    programı mezunu olmak, kan bankacılığı ve tıbbi transfüzyon sertifikası ile aferez sertifikası
sahibi olmak, en az 2 yıl laboratuvar deneyimi olmak ve belgelendirmek.
11 Eczacı 1 Özel Bütçe KPSS ŞARTI ARANMAMAKT ADIR Eczacılık fakültesi mezunu olmak.
12 Sağlık Fizikcisi 1 Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim   kurumlarının   fizik,   fizik   mühendisliği   veya   nükleer   enerji mühendisliği  lisans  mezunu  olmak,  radyoterapi  fiziği,  diagnostik  radyoloji  fiziği veya nükleer tıp fiziği alanlarında yüksek lisans mezunu olmak.
13 Röntgen
Teknisyeni
2 Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin radyoloji teknisyenliği bölümünden mezun olmak.
14 Biyolog 2 Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim  kurumlarının  biyoloji  bölümü  Lisans  mezunu  olmak,  en  az  2  yıl laboratuvar   deneyimi   olmak   ve   belgelendirmek,   kan   bankacılığı   ve   tıbbi transfüzyon sertifikası sahibi olmak.
15 Biyolog 1 Döner Sermaye Bütçesi KPSS P3 Yükseköğretim  kurumlarının  biyoloji  bölümü  lisans  mezunu  olmak.  En  az  2  yıl laboratuvar deneyimi olmak ve belgelendirmek.
16 Sağlık Teknikeri 2 Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim   kurumlarının   radyoterapi   veya   tıbbi   görüntüleme   teknikleri önlisans programı mezunu olmak.
17 Sağlık Teknikeri 1 Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının  radyoloji  teknikerliği önlisans programından  mezun olmak.
18 Sağlık Teknikeri 2 Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim  kurumlarının  elektronörofizyoloji  önlisans  programından  mezun olmak.
19 Ebe 1 Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim  kurumlarının  ebelik  bölümü  lisans  mezunu  olmak,  yataklı  tedavi kurumlarında   en   az   1   yıl   yenidoğan   yoğun   bakım   tecrübesi   olmak   ve belgelendirmek, yenidoğan resüsistasyon programı (NRP) sertifikası ile yenidoğan işitme taraması uygulayıcı eğitimi sertifikası olmak.
20 Psikolog 1 Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.
21 Diğer Sağlık
Personeli
2 Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının perfüzyon bölümü lisans mezunu olmak veya lisans
eğitimi üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.
22 Diğer Sağlık
Personeli
4 Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim   kurumlarının   tıbbi   dokümantasyon   ve   sekreterlik   programı
önlisans mezunu olmak.
23 Diğer Sağlık
Personeli
2 Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin tıbbi sekreterlik bölümünden mezun olmak.
24 Diğer Sağlık Personeli 4 Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının anestezi programı önlisans mezunu olmak.
25 Diğer Sağlık
Personeli
2 Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin anestezi bölümünden mezun olmak.
26 Diğer Sağlık
Personeli
3 Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin diş protez teknisyenliği bölümünden mezun olmak.
27 Diğer Sağlık Personeli 2 Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar veya patoloji laboratuvar teknikleri önlisans programı mezunu olmak.
28 Diğer Sağlık
Personeli
3 Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyenliği bölümünden mezun olmak.
29 Diğer Sağlık Personeli 1 Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyeni bölümünden mezun olmak, ilk yardım ve  arama  kurtarma  sertifikasına  ile  ekstrakorporeal  membran  oksijenizasyonu
sertifikalarına sahip olmak.
30 Diğer Sağlık Personeli 4 Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının ilk ve acil yardım programı, ambulans ve acil bakım veya acil bakım teknikerliği önlisans programlarının birinin mezunu olmak.
31 Diğer Sağlık Personeli 1 Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının optisyenlik önlisans programı mezunu olmak.
32 Diğer Sağlık
Personeli
2 Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının  fizik tedavi veya fizyoterapi önlisans programından
mezun olmak.
33 Diğer Sağlık Personeli 1 Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının odyometri önlisans programı mezun olmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here