İŞ İLANI GRUBUMUZ İÇİN TIKLAYINIZ

Yargıtay Başkanlığı Sürekli İşçi kadrosunda istihdam edilmek üzere ;

15 Güvenlik Görevlisi (En az Ortaöğretim Mezunu)

10 Temizlik Görevlisi (En Az İlköğretim Mezunu)

3 Temizlik Görevlisi (Engelli- En Az İlköğretim Mezunu )

5 Temizlik görevlisi (Terör mağduru- En Az İlköğretim Mezunu)

Toplam 33 işçi alacak.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
  2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
  3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
  4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
  5. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
  6. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak
  7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,
  8. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması(bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
  9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Başkanlığımızca yapılan sözlü sınavda başarılı olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Güvenlik Görevlisi (En az Ortaöğretim Mezunu)

1-5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
2 -Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak
3-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli Özel Güvenlik Sertifikası ve Kimlik Kartına sahip olmak .
4-Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,
5-Erkekler için en az 1.75, bayanlar için en az 1.70 boyunda olmak,
6-En az 1 yıllık tecrübesi bulunduğunu belgelemek,

Temizlik Görevlisi (En Az İlköğretim Mezunu)

1-Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
2- Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,

Temizlik Görevlisi (Engelli- En Az İlköğretim Mezunu )

1- En az %40 oranında engelli sağlık kurulu raporu almış olmak , ancak temizlik görevini yapmaya engel olacak nitelikte sağlık sorunu bulunmamak,
2- Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,

Temizlik görevlisi (Terör mağduru- En Az İlköğretim Mezunu)

1-Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
2- Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,
3-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralandığını belgelemek

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 02/12/2019 – 06/12/2019 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

İLETİŞİM:
Tel : 0 312 416 00 87
0 312 416 02 88
Adres : Yargıtay Başkanlığı
Vekaletler Cad. No:1 Çankaya/ANKARA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here