İŞ İLANI ALIMLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki kadrolara ‘’sürekli işçi ‘’ alımı yapılacak.

Başvurular Türkiye İş kurumu (İŞKUR) İnternet sitesinden 23-27 Aralık 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, KPSS puanına göre alım yapılacak Gıda Teknikeri hariç, ilan edilen diğer bölümlerden bildirilen talepler arasında açık iş sayısının  (dört( katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Asıl ve yedek aday sıralamaları noter huzurunda çekilen kura sırasına göre yapılacaktır. Kura çekimi İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünde ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Kurumumuz (www.vgm.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlan edilecek nihai listede yer alan 4 (Dört) katı kadar asıl adayın sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.vgm.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2- Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

3- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

4-Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Kurumumuz (www.vgm.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

I. ÖZEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

13- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER

1-) KPSS sonuç belgesi (GIDA Teknikeri başvurusu için)

2-) Nüfus Cizdanı fotokopisi,

3-) Diploma aslı veya Noter tasdikli sureti,

4-) Mesleki Deneyim Belgesi (SGK Hizmet Dökümü)

5) Ustalık Belgesi

TEŞKİLATI İLİ BÖLÜMÜ NORMAL STATÜ KURA YERİ VE TARİHİ
TAŞRA İSTANBUL GIDA TEKNİKERİ 1 KİŞİ – Meslek yüksek Okulu Önlisans Gıda Teknolojisi Bölümü mezunu, KPSSP93 puan türünde en az 60 almış olmak, 18- 30 yaş arası (27.12.2001 – 23.12.1989 tarihleri arasında doğan kişiler)
TAŞRA İSTANBUL MAKİNE BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ 1 KİŞİ
Lise ve Dengi Okul (Makine Bölümü) Mezunu,
18- 30 yaş arası (27.12.2001 – 23.12.1989 tarihleri arasında doğan kişiler)
TAŞRA İSTANBUL ELEKTRİKÇİ 1 Kişi Lise ve Dengi Okul (Elektrik Bölümü) Mezunu,
18- 30 yaş arası (27.12.2001 – 23.12.1989 tarihleri arasında doğan kişiler)
TAŞRA İSTANBUL FORKLİFT OPERATÖRÜ 1 Kişi En az ilköğretim en fazla lise mezunu,
Ustalık Belgesi ve Forklift Sertifikasına Sahip, 18- 30 yaş arası (27.12.2001 – 23.12.1989 tarihleri arasında doğan kişiler)
TAŞRA İSTANBUL KASAP 2 Kişi En az ilköğretim en fazla lise mezunu,
Ustalık Belgesine sahip , 18- 30 yaş arası (27.12.2001 – 23.12.1989 tarihleri arasında doğan kişiler)
TAŞRA İSTANBUL TEMİZLİK GÖREVLİSİ 4 Kişi En az ilköğretim en fazla lise mezunu,
18- 30 yaş arası (27.12.2001 – 23.12.1989 tarihleri arasında doğan kişiler)

Adres: İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİM BEYOĞLU/İSTANBUL

 Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad.No : 2 Taksim/Beyoğlu/ İSTANBUL

Tel: 0 212 251 88 10 Dahili 7046

Faks: 0 212 243 64 59

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here