İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İnönü Üniversitesi sözleşmeli statüde istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda yer alan branşlarda 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 101 sözleşmeli personel alacak.

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen Şartları taşımak.

 2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı devlet memurları kanununun 4/b maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

ilan Tarihi : 13/01/2020

 Başvuru Bitiş Tarihi : 24/01/2020

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi

2. Özgeçmiş

3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)

4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

7. Adli Sicil Kaydı Başvurular personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul edilip kazanan ve kazanamayan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır adresinden online yapılacaktır.

UNVANI SAYISI CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER PUAN TÜRÜ
Hemşire 91 E-K Yükseköğretim kurumlarının HemĢirelik, HemĢirelik ve Sağlık
Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun
olmak.
2018 yılı
KPSSP3
Sağlık Teknikeri 2 E-K Yükseköğretim kurumlarının Pataloji Laboratuvar, Pataloji
Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı
KPSSP3
Sağlık Teknikeri 4 E-K Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı
KPSSP3
Sağlık Teknikeri 4 E-K Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği
önlisans programından mezun olmak.
2018 yılı
KPSSP3

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here