Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan İçişleri Bakanlığının yönetmeliğine göre, avukatlara hususi damgalı pasaport” olarak bilinen yeşil pasaportverilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre Barolar, düzenleyecekleri talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yer İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgileri ise Genel Müdürlüğe bildirilir.

aşvuru sahibi pasaport talep formu ve diğer belgeler ile birlikte ilgili pasaport birimine başvuracak ve Barolarda veya Türkiye Barolar Birliğinde yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından imzalanmamış talep formları işleme almayacak.

BAROYA KAYITLI EN AZ 15 YILLIK AVUKATLAR FAYDALANABİLECEK

Başvuru sahibinin baro levhasına yazılı ve avukatlık mesleğindeki kıdeminin on beş yıl ve üzeri olduğu baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilerek talep formu düzenlenir. Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınır. Kıdem hesabında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınacak

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here