ÇAĞRI HAKKINDA:

Save the Children, çocukların hayatta kalma, öğrenme ve korunma hakları için çalışmak amacına bağlıdır.

Türkiye Ülke Ofisi olarak, Türkiye’de yaşayan çocukların haklarını korumak için varolan önleyici ve müdahale edici mekanizmaları güçlendirmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaca ulaşmak için, sivil toplum aktörleri de dahil olmak üzere bütün ilgili paydaşlarla anlamlı işbirlikleri kurmaktayız.

Bu çağrının amacı ülkenin her köşesindeki STKların kapsamlı desteklenmesi için beraber çalışacağımız işbirlikçi organizasyonu belirlemektir. Bu amacımızı gerçekleştirmek için aşağıdaki aktiviteleri gerçekleştirmeyi öngörmekteyiz:

 • Sivil toplum kuruluşlarının örgütsel gelişimlerini güçlendirmek
 • STK’ların savunuculuk, ağ ve koalisyon kurma becerilerinin güçlendirilmesini desteklemek
 • STK’ların fon kaynaklarını çeşitlendirmelerini, AB ve ötesinde bağış toplama kapasitelerini desteklemek
 • STK’lar, yerel ve merkezi kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörde dahil olmak üzere donör çevresinin arasındaki işbirliğini desteklemek
 • Türkiye’nin AB entegrasyonuna katkı sunmak amacıyla STK’ların kapasitelerini pekiştirmek
 • Toplum temelli organizasyonların kişilere hizmet sağlamalarını desteklemek amacıyla kapasitelerinin pekiştirilmesi, STK’lara ve STK ağlarına koçtuk ve mentörlük desteğinin sağlanması
 • AB esaslarına dayanarak politika araştırmaları, ihtiyaç analizi ve sivil toplum atmosferinin izlenmesi alanlarında ürün sunmak
 • AB fonlarıyla desteklenen yararlanıcıların uygun uygulama koşullarını sağlanması amacıyla kapasitelerinin geliştirilmesi
 • AB fon fırsatları ve diğer fırsatların geniş ulusal STK kitlesi ile paylaşılması

Projeye ayrılan miktar ilerleyen adımlarda kararlaştırılacaktır.

NİYET BEYANININ AMACI:

Bu niyet beyanının amacı bu çağrı uyarınca Türkiye’deki STK’ların kapasitelerini güçlendirme amacıyla Save the Children ile partner olacak 1 yerel sivil toplum örgütü veya üniversitenin belirlenmesidir. Projenin kesin kapsamı henüz belirlenmemiştir.

SEÇİM SÜRECİ:

Başvuru süreci aşağıdaki şekilde ilerleyecektir:

 • İlgilenen sivil toplum kuruluşları aşağıda paylaşılan şablonu kullarak belirtilen tarihten önce başvurularını teslim edecektir.
 • Save the Children tüm başvuruları gözden geçirecektir. Başvurular değerlendirme kriterleri ve çağrının detayları baz alınarak incelenecektir.
 • Save the Children seçilen partner/partnerler ile birlikte, proje kapsamı dahilinde detaylı proje aktiviteleri geliştirecektir.
 • Save the children seçilen partner/partnerle çalışarak, partnerin/partnerlerin ihtiyaçlarını ve kapasitelerini proje dizaynına dahil etmek üzerine değerlendirecektir ve başarılı uygulamayı destekleyecektir.
 • Save the Childrenseçilen sivil toplum kuruluşlarını desteklemek ve partner olmak amacıyla anlaşma imzalayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

 • Başvuran organizasyon kapasite geliştirme ve örgütsel gelişim konularında teknik ve operasyonel kapasite ve bilgiye sahiptir.
 • Organizasyon dış kaynaklar veya ihtiyaç analizleri aracıyla proje çağrısıyla ilgili konularda aktiviteler uygulamaktadı
 • Organizasyonun örneklediği aktiviteler/programlar hak temelli yaklaşımı teşvik etmektedir.

Başvuranlar incelenirken Save the Children ilgililik, insan haklarının, engellilik, toplumsal cinsiyet, ötekileştirilmiş grupların hakları gibi konuların dahiliyeti, işbirliği, inovasyon ve deneyim faktörlerini değerlendirmeye alacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

Şartların açıklığa kavuşturulmasına ilişkin sorular partnership-tco@savethechildren.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sorular İngilizce veya Türkçe gönderilebilir.

Teslim Süreci: Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 23:59’dur. Başvurular partnership-tco@savethechildren.org adresine elektronik kopya olarak gönderilmelidir. Başvurular İngilizce veya Türkçe gönderilebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here