24 Temmuz saat 14:00’de gerçekleşecek Webinarda; Atılım Üniversitesi’nden Dr. Dilşad Çiğdem Sever moderatörlüğünde, Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ulaş Karan ve Avrupa Eşitlik Kurumları Ağı (Equinet) Yardımcı Direktörü Tamás Kádár’ın katılımıyla, “Covid-19 sürecinde derinleşen eşitsizliği önleme noktasında eşitlik kurumlarının rolü ne olmalı?” sorusu üzerinden Avrupa ve Türkiye örnekleri tartışılacaktır.

*Oturumda simultane çeviri yapılacaktır.

**Oturumun son kısmında Soru-Cevap bölümü olacaktır.

Kayıt linkine buradan ulaşabilirsiniz.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6QxgwsnsSO-vzqqhoQZu0A

Eşitlik Forumu hakkında kısa bilgi:

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Sosyal ve Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği ve Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (Karkad-Der) işbirliğiyle ile “İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Kampanya Projesi”ni yürütmektedir.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından da fon desteği alan projenin temel hedefi Türkiye’de hak temelli eşitliğin içselleştirilmesi ve toplumdaki ayrımcılıkla mücadelenin sürdürülebilir olmasına katkı sağlanmasıdır.

Bu hedef doğrultusunda  ayrımcılıkla mücadelede çabalarını ortaklaştırmayı amaçlayan, hak temelli çalışan 80 STÖ’den oluşan Eşitlik Forumu kurulmuştur.  (Bağlantıdan Eşitlik Forumu Twitter hesabını inceleyebilirsiniz

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here