Gençlerin daha donanımlı, etkili ve bilgili olduğu bir dünya, daha iyiye dönüşme yolunda hız kazanacak, bu nedenle gençleri geleceğe hazırlamak her kurumun hatta bireyin sorumluluğunda. 

Gençler için değil gençlerle birlikte, diyerek çıktığımız imeceLAB yolculuğumuzda bizim amacımız, gençlerle beraber sosyal, kültürel ve ekolojik meselelere çözüm üretenlerden olmak.

Bu amaçla Küresel Amaçlar odağında mesele süreçleri düzenliyor ve birlikte sosyal inovasyon temelinde çözümler üretiyoruz.

imeceLAB gençlerin gelişim ve dönüşümüne destek olan gençlerle birlikte öğrenen ve öğreten açık inovasyon laboratuvarı.

imeceLAB Mesele Süreçleri

imeceLAB’de çözümleri gençler için değil, gençlerle birlikte üretiyoruz. Bunun için sosyal,

kültürel ve çevresel meseleleri Küresel Amaçlar odağında ele alırken ana partnerimiz ile birlikte çok paydaşlı süreçler tasarlıyoruz.

Sosyal inovasyon, sosyal etki ve insan odaklı tasarım metodolojisini temel alan programlarımız ile liseli ve üniversiteli gençlerin kapasitelerini geliştirmelerine destek oluyoruz.

Kapsayıcı ve yenilikçi yöntemlerle katılımcı süreçler tasarlıyoruz. Çok katmanlı sosyal, çevresel,

kültürel meselelerin çözümünde birlikte hareket edebilmek için yenilikçi yöntem ve yaklaşımlara ihtiyacımız var.

Bu nedenle, sivil toplum, akademi, özel sektör ve kamu kuruluşları gibi pek çok paydaşın kaynak ve uzmanlıklarını bir araya getirdiğimiz süreçlerde disiplinlerarası mentor ağımızla da gençlere deneyim aktarımı sağlıyoruz.

Ana partnerle birlikte program için belirlediğimiz süre içinde gençlere, araştırmadan prototiplemeye kadar zengin bir deneyimsel öğrenme ortamı sunuyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz mesele süreçlerini websitemizden inceleyebilirsiniz:

Gençlerin Kazanımları

Gençlerin toplumsal meselelerde çözüme giden yolda yenilikçi yöntemleri öğrenmeleri ve deneme alanı bulmalarını sağlarken kapasitelerini geliştirerek sosyal etki perspektifinden yetkinlikler kazanmalarını istiyoruz.

imeceLAB’de toplumsal meselelerin nihai çözümlerine ulaşmıyoruz, ortaya çıkan sosyal fayda odaklı projelerin girişimlere,

inisiyatiflere, oluşumlara dönüşmesi için eğitim ve mentorluk gibi desteklerle gençleri teşvik ediyoruz.

Birlikte yol aldığımız partnerlerimizin bizlerle beraber sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi yöntemlerle süreç tasarlama ve uygulama imkanı bulmalarını ve gençlerle birlikte öğrenme deneyimini yaşamalarını istiyoruz.

Geleceği tasarlarken gençlerin yenilikçi, dinamik ve yüksek adaptasyon becerilerinin ilerleme için kritik olduğunun farkındayız.

imeceLAB olarak gençlerle ortak amaçlar etrafında komünitemizde bir araya geliyoruz.

imeceLAB ile mesele süreçleri veya farklı şekillerde bağlantı kuran tüm gençleri ilgi alanlarını, tutkularını ve deneyimlerini paylaşmaları için Slack platformu aracılığıyla komünitemize davet ediyoruz.

imeceLAB Gençlik Komünitesi

imeceLAB Slack Kanalı; gençlerin Küresel Amaçlar ve sosyal inovasyon hakkında bilgilendirildiği,

mesele süreçleri ile iş-staj duyurularını takip ettikleri ve kapasitelerini geliştirirken birbirlerinden öğrendikleri bir online komünite platformu.

Tüm Türkiye’deki gençlere ulaşmak ve çözümün parçası olmalarını sağlamak için komünitemizi tüm gençlere açmaya karar verdik.

Liseli, üniversiteli ve genç mezunlardan oluşan bu komünitedeki gençlerin her biri öğrenmek, paylaşmak ve çözüm üretmek için yer alıyor.

Bu komünitede gençlerin gelecek için bilinçlenmesini ve çevrelerine yol gösterici olmasını hedefliyoruz.

Bu ay Küresel Amaçları konuşuyoruz!

GELECEĞİ BU DUYARLI GENÇLERİN ŞEKİLLENDİRECEĞİNİ BİLMEK UMUT VERİCİ.

Gençlerin potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan, birbirlerinden öğrenerek kendilerini geliştirdikleri,

değer üreten canlı bir komünite platformu olmayı amaçlayan imeceLAB komünitesine katılmak ister misin? Lütfen bu formudoldur.

Komüniteye dahil olmasını istediğiniz başka gençlere de bu formu ulaştırabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here