Hibe Başlığı (İngilizce)European Light Industries Innovation and Technology ELIIT Project 2nd CallBütçeGrant Per ProjectProje Başına Hibe70.000 AvroSektörREKABETÇİLİK VE KOBİler , DİĞERProgramCOSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises)Yayınlanma Tarihi03/02/2021Son Başvuru Tarihi14/04/2021İçerik (Türkçe)

AMACI

“ELIIT” Projesi tekstil, deri, giyim ve ayakkabı (TDGA) alanlarında faaliyet gösteren KOBİ’ler ile teknoloji sağlayıcıları arasında Avrupa çapında ortaklıklar yaratmayı hedeflemektedir. Sözü geçen sektörler Avrupa’da gelecek vaat eden başat sektörler olarak öne çıkmaktadır.

Pazarlama stratejilerinde “standardizasyon” yerine “uyarlama” yönünde eğilimlerin benimsenmesi, yeni teknolojilerin ve malzemelerin kullanımın yaygınlaşması TGDA sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin daha karlı, üretken ve sürdürebilir bir yapıya sahip olmasını sağlayacaktır.

Yenilikçi teknolojilerin benimsenmesi ve kullanılması KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini tartışmasız bir şekilde arttırmaktadır. ELIIT, TDGA sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeni teknolojilere adapte olmasını amaçlamaktadır.

Üretim yapan firmalar ve teknoloji firmaları arasındaki işbirliği güçlenecek ve uluslararası iş ağı desteklenecektir. Ticari paydaşlar ile olan etkileşim artacak, fikri mülkiyet haklarını koruyan KOBİ’lere de destek olunacaktır.

ELIIT konsorsiyumu kurulacak ortaklıkları aşağıdaki şekillerde destekleyecektir:

  • Teknik beceriler veya yumuşak beceriler (soft-skills) alanlarında birinde olmak üzere kapasite arttırıcı koçluk hizmetleri sağlanacak
  • Ortaklar ve sektörün diğer kilit paydaşları arasında ağ oluşturma etkinlikleri, çalıştaylar, sergiler vb, şeklinde etkinlikler düzenlenerek profesyonel bağlar oluşturulacak.
  • Fikri mülkiyet hakları için rehberlik faaliyetleri düzenlenecek
  • Katma değeri ve karlılığı yüksek ürünler veya prototipler geliştirilmesi için finansal destek sağlanacak

Detaylı bilgi için tıklayın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here