Hibe Başlığı (İngilizce)Horizon Europe Horizon Europe Health 2.0Bütçe1.976.000.000 AvroProje Başına HibeSektörBİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SAĞLIK , DİĞERProgramAvrupa BirliğiYayınlanma Tarihi22/06/2021Son Başvuru Tarihi21/04/2022

KAPSAM VE AMAÇ

COVID-19 pandemisi; acil bir durumla karşı karşıya kalındığında tek taraflı araştırma girişimleri verimsiz ve parçalara ayrılmış bir araştırma ortamına yol açabilecekken, politikalara yön verebilen kanıtlar geliştirilerek verimlilik artışı sağlanabileceğini göstermiştir. Pandemiye hazırlıklılık için kurulacak Avrupa ortaklığı, ortak amaçlar ve mutabık kalınan Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası doğrultusunda AB, ulusal ve bölgesel düzeydeki araştırma ve yenilik fonları arasındaki koordinasyonu artırarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık tehditlerini tahmin etme ve yanıt verebilme yetilerinin geliştirilmesini hedeflemelidir.

Bu çalışma programında varılacak 6 nokta belirlenmiştir;

 • Hızla değişen toplumda sağlıklı kalmak,
 • Sağlıklı yaşamı geliştiren bir ortamda yaşamak ve çalışmak,
 • Hastalıklarla mücadele ve hastalık yükünün azaltılması,
 • Yenilikçi, sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması,
 • Sağlıklı bir toplum için yeni araçların, teknolojilerin ve dijital çözümlerin ortaya çıkarılması,
 • Yenilikçi, sürdürülebilir ve küresel olarak rekabetçi bir sağlık endüstrisinin devam ettirilmesi.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Vatandaşların daha sağlıklı yaşam tarzları ve davranışları benimsemesi, daha sağlıklı seçimler yapması ve daha uzun süre sağlıklı, bağımsız ve aktif bir yaşam sürdürmesi, yaşlılık veya yaşamın diğer hassas evreleri de dâhil olmak üzere hastalık yükünün azaltılması,
 • Politika yapıcıların ve düzenleyicilerin çevresel, sosyoekonomik ve mesleki risk faktörlerinin yanı sıra toplum genelinde sağlığı geliştirici faktörler hakkında bilinçlendirilmesi,
 • AB’de ve dünya çapında hastalıkların sağlık sektörüne getirdiği yükün azaltılması, yenilikçi teşhis ve tedavi yaklaşımlarının, kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarının, sağlık bakımı için dijital ve diğer insan merkezli çözümlerin geliştirilmesi ve entegrasyonu dâhil olmak üzere, etkili hastalık yönetiminin desteklenmesi,
 • Çevresel açıdan sürdürülebilir olanlar da dâhil olmak üzere, Yeşil Mutabakata katkıda bulunan yenilikçi sağlık hizmetleri ve çözümlerinin geliştirilmesi ve benimsenmesi
 • Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik uzmanlığı ile yeni araçlar, teknolojiler ve dijital çözümlerde standartlarının yükseltilmesi,
 • Kamu çalışanlarının yeni sağlık teknolojileri ve müdahalelerini değerlendirebilmesi amacıyla daha iyi yöntemler ve disiplinler arası yaklaşımlar geliştirebilmeleri,
 • İyileştirilmiş ve uyarlanmış politikalar ve yasal çerçevelerin oluşturulması, küresel düzeyde önemli politika üreticilerinin bilimsel kanıtlarla bilgilendirilmesi.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa’ya asosiye ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

2021-2022’yi kapsayan bu program için maksimum bütçe is 1,976 milyar avrodur.

Detaylı bilgi için tıklayın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here