Uluslararası bir kalkınma ajansı olan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA, nitelikli sivil toplum kuruluşlarını (STK) UNFPA Türkiye 7. Ülke Programı kapsamında iç kapasitelerinin geliştirilmesi için teklif sunmaya davet ediyor. Teklif çağrısının amacı, 2021-2025 yılları arasında uygulanacak 7. Ülke Programı kapsamında UNFPA Türkiye ile olası ortaklıklar için uygun sivil toplum kuruluşlarının iç kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmaktır.

Bu teklif çağrısına katılmak isteyen kurumların başvuru formlarını e-posta veya posta yoluyla, “Teklifler için STK’lara Çağrı” ibaresi ile en geç 4 Ekim 2021 tarihine kadar şu adrese göndermeleri gerekmektedir: unfpa.turkey.grant@unfpa.org.

Son başvuru tarihinden sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular İngilizce veya Türkçe yapılmalıdır.

Hibe başvurusu için maksimum tutar 30.000 $’dır.

Ek bilgi talepleri, son başvuru tarihinden en geç 4 Ekim 2021 tarihine kadar kadar yazılı olarak ecekaraduman@unfpa.org adresine gönderilmelidir.

UNFPA, başvurularını son teslim tarihinden önce göndermiş olan STK’ların sorularına veya açıklama taleplerine yanıt verecektir. Başvuran kurumlar sonraki aşamaya geçip geçmedikleri hakkında da bilgilendirilecektir.

GRANT BACKGROUND_DOCUMENT_September 2021

GRANT APPLICATION_FORM_AND_BUDGET_TEMPLATE 2021

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here