Demokrasi, kökeninde yönetilenlerin iradesinin olduğu düşünülen, tarihsel kökenleri Antik Yunan’a dek uzanan bir modeldir. Bu irade “halk iradesi” şeklinde ifade edilse de mutlak bir belirsizliği içinde taşımaktadır, zira halk iradesi, basit çoğunluk ile birlikte liberal korku olan çoğunluğun diktatörlüğüne zemin hazırlayabilir. Bu nedenle önemli bir araca daha gereksinim duyulduğu görülecektir: İkna. Demokrasinin tarihine bakıldığında, bağlam ve yöntemi sürekli olarak değişse de, ikna ve rıza üretiminin varlığı daimi olmuştur. Öyle ki ikna, normatif olarak ortaya koyulabilen siyasi pratikler için bir meşruiyet katmanı inşa etmektedir.

Bu atölye, ikna ve rıza üretimini yukarıda açıklanan bağlamda ele alan bir örüntü ile yürütülecektir Birbirlerinden farklı karakterlere sahip olan katılımcıların, aralarında hiçbir ortak nokta bulunmasa da, bireysel istek ve arzularını karşılıklı etkileşim ve iletişim yoluyla uzlaştırma yoluna gitmeleri hedeflenmektedir.

Başvuru için tıklayın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here