657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” a göre Karayolları Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında istihdam edilecek 224 adet sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile personel istihdam edilecektir.
Başvuru yeri ve başvuru tarihleri:
Söz konusu yerleştirme işlemine dair duyuru ve ilgili kılavuzlar Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın internet sitesinde (http://www.osym.gov.tr)
yayımlanmıştır. Adaylar tercihlerini 14-21 Nisan 2022 tarihleri arasında internet yoluyla
ÖSYM’ye göndereceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde
saat 23:59’da sona erecektir.
Yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasından sonra yerleşen adaylara ilişkin duyurular
Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here