Hibe Başlığı (İngilizce): UN Women Strengthening civil society capacities and multi-stakeholder partnerships to advance women’s rights and gender equality in TurkeyProje Başına Hibe: 100.000 – 150.000 $Sektör: SİVİL TOPLUM , TOPLUMSAL DAYANIŞMA, DİĞERProgram: UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)Yayınlanma Tarihi: 19/04/2022Son Başvuru Tarihi: 17/06/2022

KAPSAM VE AMAÇ

UN Women Türkiye tarafından Nisan 2021 ile Mart 2024 arasında Avrupa Birliği desteği ile yürütülen “Türkiye’de Kadın Haklarının ve Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi için STK’ların Kapasitelerinin ve Çok Paydaşlı İşbirliklerinin Güçlendirilmesi” projesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına yönelik dönüştürücü değişiminin aracıları olarak, STK’ların yeteneklerinin artırarak toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmayı amaçlamaktadır.

Program ile kadın hakları alanındaki ve/veya kadın liderliğindeki sivil toplum kuruluşları ile Türkiye’deki diğer hak temelli STK’ların, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası taahhütleri doğrultusunda ve COVID-19’un etkilerini de dikkate alarak kadın ve kız çocuklarının haklarını geliştirmek için kaynak ve kapasitelerini artırması amaçlanmıştır.

Öncelikler

  • Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması
  • Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi
  • İklim eylemlerinde kadın liderliği ve kadınların katılımının sağlanması
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında gençlerin dönüştürücü rollerinin desteklenmesi

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI          

4. lot dışındaki lotlar için kadınların lider olduğu veya kadın hakları alanında çalışan STK’ların başvurularına öncelik verilecektir. 4. Lot içinse gençlerin lider olduğu veya gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların başvuru yapması beklenmektedir.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu teklifin bütçe aralığı, Türk Lirası olarak sunulmak üzere en az 100.000 ABD Doları ve en fazla 150.000 ABD Doları tutarında olmalıdır.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Son başvuru tarihi 17 Haziran 2022’dir. 

Detaylı bilgi ve olası güncellemeler için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here