Kadınlar dünyadaki nüfusun yarısını oluştursalar da, işgücü piyasasında aynı oranda temsil edilmemekle birlikte, insan kaynağı açısından ciddi bir kayıptırlar. TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın 2018 Raporu’na göre; Türkiye’de 2007-2016 yılları arasında kadınların işgücüne katılım oranında önemli bir iyileşme olduğu ve istihdam oranının erkeklerden daha büyük oranda artarak %21’den %28’e yükseldiği gözlemlenmiş. Öte yandan, 2016 yılına gelindiğinde yaklaşık 20 milyon kadının başta ev işleri olmak üzere çeşitli gerekçelerle halen işgücüne dâhil olmadığı, bu sayının erkeklerde kadınların yarısından az gerçekleştiği ve 8 milyonda kaldığı görülmektedir. Avrupa’da ise, erkeklerden daha fazla kadın olmasına rağmen, kadın girişimciler, serbest meslek sahiplerinin üçte birini temsil etmektedir.

Kırsal kadınlar, sürdürülebilir kalkınma için gereken dönüşümsel ekonomik, çevresel ve sosyal değişimlerin gerçekleştir ilmesinde kilit faktörlerdir. Kırsaldaki kadınların güçlenmesi (kadınların dünyadaki tarımsal işgücündeki büyük varlığı göz önüne alındığında) yalnızca bireylerin, ailelerin ve kırsal toplulukların refahı için değil, aynı zamanda genel ekonomik

üretkenliğin de anahtarı olacaktır.

Buradan hareketle projemiz kırsaldaki kadın istihdamını ve girişimciliğini öncelemekte, AB’deki kurumlarla ortak çalışmaya teşvik ederek uluslararası alanda işbirliğini geliştirmektedir. Kırsaldaki işsiz genç kadınları hedeflerken de dezavantajlı grupları ele

almaktadır.

16 – 25  Haziran 2022 tarihlerinde Denizli’de gerçekleşecek Erasmus+ gençlik hareketliliği projemiz için Türk Katılımcılar aranmaktadır.

Aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan kişiler projemize katılıma hak kazanacaktır:

– 18 – 30 yaş aralığında olmak

– Minimum orta seviyede İngilizce yazmak ve konuşmak

– Hareketliliğin temel konularına ilgili ve öğrenmeye istekli olmak

– 9 gün boyunca atölyelere eksiksiz katılım gösterebilecek ve enerjisi yüksek.

Tüm katılımcılarımıza katılım sertifikası verilecektir. Proje süresince konaklama ve yemek

masrafları karşılanacak olup, katılımcı sadece kendi yerel yol masrafından sorumlu olacaktır.

Projede yer almak isteyen katılımcılarımızın Başvuru Formunu 8 Haziran tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here