KAPSAM VE AMAÇ

Yenilikçi KOBİ’ler/Eurostars Avrupa Ortaklığı, uluslararası işbirliğine dayalı AR-GE ve yenilik projelerini finanse ederek yenilikçi KOBİ’leri ve proje ortaklarını (büyük şirketler, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve diğer kuruluş türleri) destekleyen bir finansman aracıdır. Katılım gösteren organizasyonlartüm alanlarda uluslararası ortak AR-GE projeleri için kamu finansmanına erişebilmektedir.

Çağrının amaçları arasında;

 • Proje fikrininin tanımlanması,
 • Uluslararası işbirliğinin yapılması, uzmanlığın paylaşılması,
 • Kolayca ticarileştirilebilecek ürünlerin, süreçlerin veya hizmetlerin geliştirilmesi yer almaktadır.

Beklenen Sonuçlar

Katılımcılar için iş avantajları:

 • Şirketlerin yıllık ortalama cirolarının %15 artması,
 • Şirketlerin %69’unun yeni pazarlara girmesi ve %68’inin iyileştirilmiş pazar payları elde etmesi,
 • AR-GE çalışmalarının iş ilişkilerine dönüşmesi,
 • Kuruluşların uzmanlık alanlarında görünürlüğünün artması,

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI 

Başvurmak için aşağıda belirtilen 7 uygunluk kriterini yerine getirmelisiniz:

 • Proje konsorsiyumunun, yenilikçi KOBİ’ler/Eurostars ülkelerinin oluşturduğu bir Avrupa Ortaklığında yer alan  yenilikçi bir KOBİ tarafından yönetilmesi,
 • Proje konsorsiyumunun birbirinden bağımsız en az iki kuruluştan oluşması,
 • Proje konsorsiyumunun, biri AB üye ülkesi veya Ufuk Avrupa Asosiye Ülkesinden gelmek üzere en az iki Yenilikçi KOBİ’ler / Eurostars Avrupa Ortaklığı kuruluşlarından oluşması,
 • Katılımcı KOBİ’lerin bütçesinin (herhangi bir alt yüklenici hariç) toplam proje maliyetinin %50 veya daha fazlası olması,
 • Hiçbir katılımcı veya ülkenin tek başına proje bütçesinin %70’inden fazlasından sorumlu olmaması,
 • Proje süresinin 36 ay veya daha kısa olması,
 • Projenin özel olarak sivil uygulamalara odaklanması.

Dil Kriteri:

Teklifinizi herhangi bir resmi AB dilinde gönderebilirsiniz (ancak proje özeti/özeti her zaman İngilizce olmalıdır). Verimlilik nedeniyle, tüm uygulama için İngilizce kullanılması tavsiye edilmektedir.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrının toplam bütçesi 80.954.196 avro’dur.  

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Bu çağrının son başvurma tarihi 15 Eylül 2022’dir.

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

Ortaklıklar

Uygun olabilmek için,

 • Konsorsiyumda ana ortağın KOBİ olması ve Yenilikçi KOBİ’ler/Eurostars Avrupa Ortaklığı ülkelerinden birbirinde yasal ve operasyonel olarak faaliyet göstermesi,
 • Konsorsiyumun birbirinden bağımsız en az iki tüzel kişilik içermesi.
 • Konsorsiyumun, en az iki Yenilikçi KOBİ’ler/Eurostars Avrupa Ortaklığı ülkelerinde yerleşik iki farklı tüzel kişilik içermesi. Bu iki Yenilikçi KOBİ’ler/Eurostars Avrupa Ortaklığı ülkelerinden birinin AB Üye ülkesi ya da Ufuk Avrupa Asosiye Ülkesi olması

Gerekmektedir.

Son başvuru tarihi: 15 Eylül 2022

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here