Avrupa ortaklığı Water4All çerçevesinde açılan Water4All 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı, hidrolojik süreçleri farklı ölçekte daha iyi anlamak için bilgi, modeller, yaklaşımlar, araçlar ve metodolojiler sunmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projelerini destekleyecek ve bu sayede aşırı olaylar sebebiyle ortaya çıkan su sorunlarına daha iyi cevap verebilecektir.

Water4All’ın stratejik hedefleri doğrultusunda desteklenecek olan projelerin sonuçları, Yeşil Mutabakat, Su Çerçeve Direktifi, Adil Geçiş ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde kanıta dayalı, küresel, AB ve ulusal su yönetimi politika ve stratejilerinin uygulanmasına katkıda bulunacaktır.

Ayrıca, yönetim modellerinin suyla ilgili zorluklarda kilit bir rol oynaması nedeniyle, 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı, yenilikçi yönetim modelleri ve aşırı olaylarla ilgili su yönetimi hususlarında paydaşların daha fazla katılımını beklemektedir.

Çağrı Konuları:

Water4All 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı kapsamında sunulacak araştırma ve yenilik projelerinin aşağıdaki konulardan en az birini ele alması gerekmektedir:

Konu 1: Hidroklimatik aşırı olaylara dayanıklılık, adaptasyon ve etki azaltma

• İklim değişikliğini dikkate alarak uyum ve etki azaltma nlemleri geliştirmek için su kıtlığının nedenleri, kuraklık olayları ve iklime etki eden mevsimsel değişkenlikler konularındaki bilgi boşluklarını ele almak.

• Hidro-iklimsel aşırı olaylar ve bunların uzunluk ve sürelerindeki artışla başa çıkmak için yenilikçi (veya iyileştirilmiş) toplum tarafından kabul edilebilir uyum ve azaltma stratejileri geliştirmek ve göstermek. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bölgesel veya havza ölçeğinde geniş bir yaklaşım benimseyen sel ve kuraklık buna dahildir.

• Su altyapısının (örneğin, endüstriyel su tesisleri, kentsel ağlar, atık su arıtma tesisleri, yağmur suyu yönetim sistemleri ve kırsal sistemler) hidroklimatik aşırı olaylara dayanıklılığını ve adaptasyon kapasitesini geliştirmek.

Konu 2: Su yönetimi için araçlar – hidroklimatik aşırı olaylar bağlamında

• Özellikle sel baskınları, su tutan havzalardan denizlere kadar geniş bir perspektifte ısı dalgaları ve kuraklıklar gibi aşırı hidro-iklim olaylarına uyum ve etki azaltma stratejilerinin tasarımını ve uygulanmasını desteklemek için araçlar geliştirmek (örneğin, çoklu risk yaklaşımı, karar destek araçları, parasal/parasal olmayan maliyet değerlemesi)

• Az izlenen/veri kıt alanlardaki su kütleleri için su kaynakları değerlendirmesi/modellemesi için yeni metodolojiler, araçlar ve modeller oluşturmak. Bu bağlamda, fiziksel ve dijital çözümlerin bir kombinasyonu beklenmekte olup, vatandaş biliminin sağladığı imkanlardan yararlanılması gerekmektedir.

• “Su sisteminin akıllı hale getirilmesi” ve gelişmiş/yeni sensörler, modeller, iletişim ve bilgi işlem teknolojileri dahil olmak üzere yenilikçi dijitalleşmenin kullanılması.

Konu 3: Hidroklimatik aşırı olaylar ve uluslararası dinamikler bağlamında iyileştirilmiş su yönetimi

• Olağanüstü olaylar bağlamında su kaynaklarının yönetimi için bir analiz yapmak ve sağlam yönetim modelleri geliştirmek, kurumların karar verme kapasitesini ve vatandaşların katılımını artırmak için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda yapılacak çalışmalar, aşırı olaylara karşı savunmasızlığı azaltma kapasitemizi artırmak ve bunlara etkin bir şekilde yanıt vermek için su yöneticileri arasındaki koordinasyonu geliştirmenin yollarını içermelidir.

• Sınır aşan su kaynaklarının yönetimi ve Su Diplomasisine katkı da dahil olmak üzere, su alanında uluslararası işbirliğinin ele alınması ve teşvik edilmesi.

Sunulacak olan projelerde bir konu içindeki tüm alt konuların ele alınmasının zorunlu değildir.

Çağrı duyurusuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Uluslararası Çağrı Takvimi:

  • İlk Aşama Proje Başvuruları için Son Gün: 31 Ekim 2022
  • İlk Aşama Proje Başvurusu Sonuçlarının Açıklanması: 10 Ocak 2023
  • İkinci Aşama Proje Başvuruları için Son Gün: 20 Mart 2023
  • Başarılı Projelerin Sonuçlarının Açıklanması: 6 Haziran 2023
  • Başarılı Projelerin Başlangıç Tarihi: Sonbahar 2023

Çevrimiçi Proje Başvuru Sayfası : Buraya tıklayınız

Ortak Arama PlatformuPartnering tool: Buraya tıklayınız

İlk Aşama Proje Başvurusu için YönergeBuraya tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here