Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre 65 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 8 Mühendis, 5 Şehir Plancısı, 4 Avukat, 5 Bilgisayar İşletmeni, 10 Belediye Trafik Memuru ve 15 Zabıta Memuru alınacak.

İŞ İLAN GRUBUMUZ İÇİN TIKLAYINIZ

EĞİTİMLE İLGİLİ ÖZEL ŞARTLAR

6 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

(Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği lisenin ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak- KPSS-P4 En az 60 Puan Almış Olmak.)

59 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

(Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak- KPSS-P3 En az 60 Puan Almış Olmak)

5 Bilgisayar İşletmeni

(Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği lisenin ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak- KPSS-P4 En az 60 Puan Almış Olmak.)

2 Mühendis

(Fakültelerin Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmak- KPSS-P3 En az 70 Puan Almış Olmak)

2 Mühendis

(Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak- KPSS-P3 En az 70 Puan Almış Olmak.)

1 Mühendis

(Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak- KPSS-P3 En az 70 Puan Almış Olmak)

3 Mühendis

(Fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans programından mezun olmak- KPSS-P3 En az 70 Puan Almış Olmak)

5 Şehir Plancısı

(Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Lisans programlarından mezun olmak- KPSS-P3 En az 70 Puan Almış Olmak)

4 Avukat

(Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak. Avukatlık ruhsatına sahip olmak- KPSS-P3 En az 70 Puan Almış Olmak)

10 Belediye Trafik Memuru

(Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak- KPSS-P3 En az 70 Puan Almış Olmak)

15 Zabıta memuru

(Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak- KPSS-P3 En az 60 Puan Almış Olmak)

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Büyükşehir Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

  1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

 a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Zabıta Memuru ve Belediye Trafik Memuru kadroları için; 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Formu Belediyenin  www.van.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here