Derneğimiz 28.01.2021 tarihinde toplumsal değişim, gelişim ve kapsayıcılığın dünyada mümkün olabilmesi, başta olmak üzere dezavantajlı grupların yaşadığı sorun ve hak ihlallerinin çözümlenmesi ve önlenmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten kuruluşlar, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, sivil savunuculuk çalışmaları yürüten uzmanlar ve gerek görülen konularda akademisyenler ile işbirliği yaparak eşit yaşamın sağlanması yönünde her türlü çalışmayı yapmak ve desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Değişime ortak olmak ve amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için için dernek bünyesinde çalışma grupları oluşturduk çalışma gruplarımız aşağıdadır;

  1. Araştırma ve Raporlama Çalışma Grubu
  2. Engellilik ve Engelli Hakları Çalışma Grubu
  3. Çocuk Hakları Çalışma Grubu
  4. Gençlik Çalışmaları Çalışma Grubu
  5. Kadın Hakları Çalışma Grubu
  6. Yaşlılık Çalışma Grubu
  7. Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu
  8. Mülteciler- Göçmenler Çalışma Grubu
  9. Etnik Azınlıklar Çalışma Grubu
  10. İnovatif Teknolojiler Çalışma Grubu

Başvuru için tıklayın

HERKES İÇİN EŞİT YAŞAM DERNEĞİ (HİEYDER) YÖNETİM KURULU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here