Hibe Başlığı (İngilizce): Erasmus + Not-for-profit European sport events

Bütçe: 6.000.000 Avro

Sektör: EĞİTİM, GENÇLİK, DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 13/12/2021

Son Başvuru Tarihi: 23/03/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Kapasite geliştirme projeleri, programda spor alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile Programa bağlı olmayan Üçüncü ülkeler arasındaki çok taraflı ortaklıklara dayalı uluslararası işbirliği projeleridir. Bireylerin kişisel ve sosyal gelişimini teşvik etmek ve daha uyumlu topluluklar oluşturmak için bir eğitim aracının yanı sıra değerleri teşvik etmek için bir araç olarak Programla ilişkili olmayan Üçüncü ülkelerdeki spor faaliyetlerini ve politikalarını desteklemeyi amaçlar.

Programın özel hedefleri aşağıdaki gibidir; 

 • Sporda gönüllülük;
 • Spor yoluyla toplumsal kapsayıcılık;
 • Cinsiyet eşitliği de dâhil olmak üzere sporda ayrımcılığa karşı mücadele.

Öncelikli Konular

 • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
 • Dijital Dönüşüm
 • Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele
 • Ortak değerler, sivil katılım ve ortaklık

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Etkinliğin hazırlanması ve organizasyonu;
 • Yarışma öncesinde sporcular, antrenörler, organizatörler ve gönüllüler için eğitim faaliyetlerinin organizasyonu;
 • Spor etkinliğine yönelik yan etkinliklerin organizasyonu (konferanslar, seminerler);
 • Gönüllülerin eğitimi;
 • Eski faaliyetlerin uygulanması (değerlendirmeler, gelecek planlarının hazırlanması);
 • Etkinliğin konusuyla bağlantılı iletişim faaliyetleri.

Beklenen Sonuçlar

Bu Ana Eylem kapsamında katılımcı kuruluşların projelerinin (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) aşağıdaki sonuçları üretmesi amaçlanmaktadır:

 • Hedef gruplara hitap edecek yenilikçi yaklaşımlara sahip,  daha ilgi çekici eğitim-öğretim programları sunmak, katılımcı yaklaşımın benimsenmesi ve dijital yöntemlerin kullanılması, dezavantajlara sahip hedef grupların ihtiyaçlarına yönelik yeni ve gelişmiş uygulamalar, sosyal, etnik, dilsel ve kültürel çeşitliliği ele alacak yeni yaklaşımlar,  özellikle bölgesel ve yerel düzeyde rekabet edebilirliği ve istihdamı destekleyecek yeni yaklaşımlar;
 • Kurum içinde daha modern, dinamik ve profesyonel bir ortamın oluşturulması; dijital yetenekler de dahil olmak üzere uygulama örnekleri ve yeni yöntemlerin günlük faaliyetlere dahil edilmesi, farklı alanlarda veya diğer sosyo-ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarla sinerji oluşturmaya açık olmak;
 • AB/uluslararası düzeyde çalışabilmek için profesyonellik ve kapasitenin arttırılması,  ileri yönetim yetkinlikleri ve uluslararası olmak için stratejiler oluşturulması; diğer ülkelerden ortaklarla işbirliği,  AB projelerinin veya uluslararası projelerin hazırlık, uygulama, izleme ve takibinde kalitenin arttırılması;
 • Spor ve fiziksel aktiviteye yönelik bilgi ve farkındalığın arttırılması;
 • Sosyal içerme, eşit fırsatlar ve sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesinde sporun rolü konusunda farkındalığın artması;

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu veya özel kuruluş, Erasmus + Programı’na finansman için başvurabilir. Ek olarak, gençlik çalışmalarında aktif olan, ancak bir gençlik örgütü olması gerekmeyen gençlik grupları finansman için başvurabilir.

Aşağıdaki ülkeler tüm Erasmus+ Programı faaliyetlerine katılabilir;

 • Avrupa Birliği’nin 27 Üye Devleti ve denizaşırı ülke ve bölgeler,
 • Programla ilişkili üçüncü ülkeler:
  • EFTA / AEA ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç,
  • AB’ye aday ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti.

Ek olarak, belirli Erasmus+ Programı eylemleri, Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden kuruluşlara da açıktır. Katılım yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen 2022 Erasmus+ Program Kılavuzuna bakın.

ORTAK ARAMA 

Her alt önceliğin altında, başvuru için çeşitli İş Ortağı Arama bağlantıları mevcuttur.

Başvurunuzda kolaylık sağlaması için lütfen Program Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Erasmus+ Kılavuz

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

https://www.ua.gov.tr/

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: bilgi@ua.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here