Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ICNL), ortak ülke ve bölgelerde sivil alanı genişletmek ve sivil toplumu güçlendirmek için, kısa bir süre önce kabul edilen Kalkınma İşbirliği ve İnsani Yardımda Sivil Toplumun Etkinleştirilmesine İlişkin OECD DAC Tavsiyesi’nin uygulanmasına yönelik teklif çağrısını duyurdu.

ICNL, bağışçı hükümetler, ortak hükümetler, sivil toplum ve diğer paydaşlarla ilişki kurarak ortak ülke ve bölgelerde sivil alanın genişletilmesi ve sivil toplumun güçlendirilmesi için Kalkınma İşbirliği ve İnsani Yardımda Sivil Toplumu Etkinleştirmeye İlişkin OECD DAC Tavsiyesini uygulamayı hedefliyor.

Çağrı kapsamında desteklenen aktiviteler bunlarla sınırlı olmayacak şekilde şöyle belirtildi:

  • Yerel sivil alan zorluklarını ve bağışçı hükümet programlarının ve önceliklerinin bu zorlukları en iyi nasıl ele alabileceğini tartışmak için sivil toplum ortaklarının ve bağışçı hükümet temsilcilerinin bir araya getiren toplantıların düzenlenmesi,
  • Tavsiyeyi bir rehber olarak kullanarak, sivil toplumu kalkınma iş birliği ve insani yardım programlarında etkinleştirilmesi için boşlukların ve fırsatların belirlenmesi için ülke içindeki bağış programlarının bir haritasının çıkarılması ve değerlendirilmesi,
  • Strateji ve programların oluşturulmasında ve uygulanmasında sivil toplumun katılım fırsatların artırılmasının da dâhil olmak üzere, Tavsiye Kararındaki ilkeleri ulusal kalkınma stratejilerine, politikalarına ve programlarına dâhil edilmesi için ortak hükümet kalkınma ajansları ile birlikte çalışılması.

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2022

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here