T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

KIRSAL BÖLGE GENÇ GÜÇLENDİRME PROGRAMI HİBE ÇAĞRISI

ARKA PLAN:

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı eğitim, sürdürülebilir gelir ve kültürel kalkınma başta olmak üzere, gençlerin katılımını arttırmak ve geçim kaynaklarının güçlendirilmesi üzerine planlanmış bir finansal destek programıdır. Bu program, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kırsal bölgede yaşayan gençlerin, kapasitesinin güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması odaklı çalışmalar yürütülmesine olanak sağlayacaktır. Bu destek aracılığıyla yerel gençlerin katılımını teşvik edecek, yaşam kalitesini artıracak projeler geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı bölgesel ihtiyaç çerçevesinde, kapasitelerini geliştirebilme imkânı bulunmayan gençler ile teknolojik üretim, kapasite geliştirme tecrübesi bulunan, alternatif üretim ve istihdam modelleri geliştirebilecek kurum ve kuruluşları bir araya getiren bir programdır.

Başvuru sahibi sivil toplum kuruluşu, projenin yürütülmesi sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunacak ulusal-uluslararası proje yapma deneyimi olan, günümüz ihtiyaçlarına teknolojik çözümler üretebilen üniversite araştırma ve uygulama merkezleri, çağrı teklifine uygun üretim yapan teknoloji şirketler ile işbirliğinde bulunabilir.

AMAÇLAR VE YÖNTEMLER:

Proje teklifi sunan başvuruculardan beklenen uygulama yöntemi aşağıda belirtilen maddelere uygun olmalıdır:

 • Proje teklifinde sunulan iş koluna dair alt yapı ve teknik desteğin ilgili bölgede tesis edilmesi ve sürdürülebilir şekilde proje yararlanıcılarına kazandırılması,
 • Proje teklif formunda belirtilen iş koluna dair eğitimlerin (yetkinlik ve kapasite geliştirme vb.) proje yararlanıcılarına sağlanması,
 • Proje metninde sunulan iş koluna dair temel mesleki bilgi, pazarlama ve ürün geliştirme stratejilerinin proje yararlanıcılarına kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Proje metninde sunulan iş koluna dair iş ağı oluşturma ve bu ağın yönetimine dair mesleki yetilerin kazandırılması,
 • Gençlerin kendi geçim kaynaklarını oluşturacak yetkinlik ve kapasiteye erişmesini sağlanması.

GENEL VE ÖZEL AMAÇLAR:

Genel Amaçlar:

 • Seçilen bölgelerde yenilikçi üretim ve gelir modellerinin geliştirilerek gençlerin fikir ve üretim ekonomisini çeşitlendirmesini sağlamak,
 • Fiziki sermayenin geliştirilmesiyle, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme hedefleyerek, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek,
 • Teknoloji ve bilgi yetersizliği olan ve/veya bunlardan yeterli oranda yararlanamayan gençlerin sosyal ve ekonomik kapasitelerinin gelişimine destek olmak,

Özel Amaçlar:

 • Hane halkı gelir düzeyini arttıracak fikirleri desteklemek,
 • Gençlerin mevcut potansiyellerini harekete geçirmelerine kolaylaştırıcı rol oynamak,
 • Kırsal genç nüfusun kalkınmasına katkı sağlayacak kırsal üretime yönelik projeleri desteklemek ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak,
 • Gençlerin karar verici, tasarlayıcı ve uygulayıcı roller üstlenmelerine destek vermek,
 • Dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarını kolaylaştırmak,
 • Gençlerin birbirleriyle ya da farklı aktörlerle iş birliği geliştirerek çalışma ve ekonomik kazanım kapasitelerini güçlendirmek,

PROJE UYGULAMA ALANI

Proje önerilerinin uygulanacağı iller Ağrı ve Kars illeri olarak belirlenmiştir. Proje uygulama süresi azami 1 yıldır (12 ay).

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Hibe çağrısı kapsamında her bir il için birer proje finanse edilecek olup, proje başı en fazla 3.500.000 TL’ye kadar bütçelendirilmiş teklifler kabul edilecektir. Her bir başvuru sahibi sadece bir il için başvuru yapabilecektir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen genel ve özel amaçlar dikkate alınacaktır.

ZAMAN ÇİZELGESİ

 • Çağrının ilanı: 7 Temmuz 2022, Perşembe
 • Soru/Evrak Talep e-posta gönderimi için tarih aralıkları: 18 Temmuz, Pazartesi-29 Temmuz 2022, Cuma
 • Başvuruların sunulması için son tarih: 16 Ağustos 2022, Salı
 • Sonuçların açıklanması: 15 Eylül 2022, Perşembe

DETAYLI BİLGİLER

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programına ilişkin sorularınızı kbgg@gsb.gov.tr e-posta adresine gönderebilir, başvuruya ilişkin form ve belgeleri aynı vasıtasıyla talep edebilirsiniz.

Hibe desteği için talep edilen belgeler, ilan edilen son gönderim tarihi mesai saati (18:00) sonuna kadar kbgg@gsb.gov.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

Not: İlan edilen tarih ve saat sonrasında e-posta adresine ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Detaylı bilgilendirme kayıt için link: https://forms.gle/4gsMzCZPbUn6Z4Az9

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here