Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sadece memleketlerini değil Türkiye’nin tarihi ve kültürel yönden zengin şehirlerini de ziyaret etmeleri, anavatanları ile aidiyet ilişkisi kurmaları açısından önemlidir. Evliya Çelebi Kültür Gezileri Programı kapsamında, Başkanlığımız tarafından desteklenen her bir projede vatandaşlarımız Türkiye’nin kültürel ve tarihi değerlerini keşfetme imkânı bulacaktır. Böylece katılımcılarımız hayatının 50 yılını dünyanın birçok farklı bölgesine seyahat ederek geçiren Türk Gezgin Evliya Çelebi (1611-1682) gibi, bir yandan gezip gördükleri yerleri tanıyacaklar bir yandan da kültürel birikimlerini artıracaklardır.

Evliya Çelebi Kültür Gezileri Programı çerçevesinde desteklenen projelere katılan vatandaşlarımız, öz kültür ve tarihlerini yakından tanıyacaklar ve bu tanışıklığı sıkı bir gönül bağına dönüştüreceklerdir. Böylelikle yaşadıkları ülkenin kültürel değerlerinin farkında olacak ve kendi tarihsel ve kültürel zenginliğinin bilgisiyle donanmış hale gelecektir.

Bu çerçevede, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’nin tarihi, kültürü ve coğrafyası ile buluşmasını desteklemek amacıyla Evliya Çelebi Kültür Gezileri Programı’nı ilan etmektedir.

 1. Program Modülleri

Evliya Çelebi Kültür Gezileri programı ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye ile sosyal ve ekonomik bağlarının güçlendirilmesi ve vatandaşlarımıza tarihi  – kültürel değerlerimizin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda belirlenen modüller şunlardır:

1.1 Anavatanımızla Tanışalım Modülü (10-15 Yaş Grubu)

Yurt dışında yerleşik çocuklarımıza yönelik bir modüldür. Bu modül çerçevesinde gerçekleşecek olan kültür gezilerinde, 10 – 15 yaş arasında olan çocukların ebeveynleriyle birlikte katılarak anavatanlarını tanımaları ve kendi tarihlerini, kültürlerini ve coğrafyalarını yerinde öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

1.2 Gençlik Köprüleri Modülü (16-29 Yaş Grubu)

Yurt dışında yerleşik gençlerimize yönelik bir modüldür. 16 – 29 yaş grubunu kapsayan bu modülde, gençlerimizin kendi manevi değerlerini yerinde öğrenmeleri ve anavatanları ile gönül bağlarını geliştirerek aidiyet oluşturmaları hedeflenmektedir. (Gurup içi yaş aralığının en fazla 4 olması beklenmektedir. 16-20, 18-22, 21-25, 23-27, 25-29 vb.)

1.3 Girişimcilik Modülü

Yurt dışında yerleşik iş insanlarına, meslek gruplarına ve akademisyenlere yönelik bir modüldür. Bu modül çerçevesinde, katılımcılarımıza çalışma alanlarında iş ağlarını genişletme fırsatı sunmak ve yeni ufuklar kazandırmak için bölgesel kalkınma ajansları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile şirketlere ziyaretlerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Vatandaşlarımızın bir taraftan çalışma sahasında yeni fikirler ve tecrübeler kazanırken diğer taraftan anavatan ile bağlarının güçlenmesi hedeflenmektedir. Bu modül kapsamında yapılacak faaliyetler şu şekildedir:

 • Girişimcilik Rotası doğrultusunda, bölgesel kalkınma ajansları, ilgili kurum ve kuruluşlar, şirketler, üniversiteler ve araştırma merkezi ziyaretleri
 • Çalışma alanlarına yönelik eğitim ve toplantılar
 • Tarihi ve kültürel mekânlara yönelik ziyaretler
 1. Program İçeriği

Program kapsamında sunulacak projelerde aşağıda belirtilen etkinliklerin yer alması beklenmektedir:

 • Tarihi ve kültürel mekânlara yönelik ziyaretler
 • Tarih, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet temalı etkinlik, seminer ve atölye çalışmaları
 • Bölgesel kalkınma ajansları, ilgili kurum ve kuruluşlar, KOSGEB İl Müdürlükleri, şirket ziyaretleri (Girişimcilik Modülü için)
 • Üniversite ve araştırma merkezi ziyaretleri (Girişimcilik Modülü için)
 1. Programa Hangi Ülkelerden Başvuru Alınmaktadır?

Programa; ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç’ten başvuru yapılabilir.

 1. Kimler Başvurabilir?

Bu program kapsamında; ilgili alanlarda çalışmalar yapmak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen özel hukuk ve kamu tüzel kişilerinden;

 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Meslek Kuruluşları başvuru yapabilirler.

Teklif edilen projelerin yürütülebilmesini teminen başvuru sahibi kuruluşun, idari, mali ve insan kaynakları kapasitesinin teklif edilen projenin hacmi ile uyumlu olması gerekmektedir. İlgili alanlarda geçmişte yürütülen proje ve faaliyetlerin bulunması, değerlendirme aşamasında başvuru sahibine avantaj sağlayacaktır.

 1. Program Rotaları Nelerdir?

Program için beş rota oluşturulmuştur. Başvuru sahiplerinin söz konusu beş rotadan birini tercih etmesi beklenmektedir. Girişimcilik Modülünü seçen başvuru sahiplerinin Girişimcilik Rotası’nı seçmesi gerekmektedir.

Rota 1: İstanbul – Bursa – Çanakkale – Edirne

Rota 2: İstanbul – Ankara – Konya – Nevşehir

Rota 3: Ordu – Giresun – Trabzon – Rize

Rota 4: Şanlıurfa – Mardin – Gaziantep – Hatay

Girişimcilik Rotası: Başvuru sahiplerince belirlenecek olup bölgesel kalkınma ajansları, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketler ve/veya KOSGEB İl Müdürlüğü ziyaretleri faaliyet takviminde yer almalıdır. Girişimcilik Modülünü seçen başvuru sahiplerinin bu rotayı seçmesi gerekmektedir.

 1. Başkanlık Tarafından Destek Sağlanacak Bütçe Kalemi
ÜlkeBaşkanlık Tarafından Sağlanacak Kişi Başı Azami Uçak Bileti Destek TutarıProje YürütücüsüRehber (Günlük)
ABD500 USD100 USD40 USD
Almanya200 EUR100 EUR40 EUR
Avustralya 700 AUD150 AUD60 AUD
Avusturya 200 EUR100 EUR40 EUR
Belçika200 EUR100 EUR40 EUR
Birleşik Krallık150 GDP85 GDP35 GDP
Danimarka1500 DKK725 DKK300 DKK
Fransa 200 EUR100 EUR40 EUR
Finlandiya200 EUR100 EUR40 EUR
Hollanda200 EUR100 EUR40 EUR
İsveç2000 SEK1000 SEK400 SEK
İsviçre200 CHF100 CHF40 CHF
İtalya 200 EUR100 EUR40 EUR
Kanada600 CAD125 CAD50 CAD
Norveç2000 NOK1000 NOK400 NOK

! Girişimcilik Modülü kapsamında desteklenecek projeler için Başkanlığımızın belirlediği bütçe kalemlerinin %50’si karşılanacaktır.

7. Nasıl Başvurabilirim?

https://proje.ytb.gov.tr/  internet adresinden kuruluş bilgileri ile sisteme üye olunmalı ve program başvurusu yapılmalıdır.

8. Başvuru Tarihleri Nedir?

Başvurular 1 Temmuz – 30 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

9. Proje Uygulama Tarihleri Nelerdir?

Kabul edilen projeler 15 Eylül 2022 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here