Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yükseköğretim Kurulu Arasında Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarının Açılmasına İlişkin Protokol İmzalandı

YÖK Başkanı Özvar: “İstihdam odaklı politikaların oluşturulması ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, bilgi, beceri ve uygulama yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor.”

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) arasında siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli iş gücü sağlanması amacıyla Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen törende Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dr. Ali Taha Koç protokole imza attı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar törende yaptığı konuşmada bilgi ve bilişim teknolojilerinin bilgi toplumuna geçişin yolunu açan önemli bir etkiye sahip olduğunu belirterek özel ve kamusal alanlarda bilgi ve bilişim teknolojilerinin, iş süreçleri üzerinde hakimiyet kurduğunu, tüm bilgilerin birtakım veri tabanları ve sunucular üzerinden depolanarak işlenir hale geldiğine dikkat çekti.

Günümüz dünyasında bilgi kaynaklarının güvenliğinin ve korunmasının hiç olmadığı kadar önem kazandığına değinen Özvar, “Dijital küresel dünyada siber alanda sürekli olarak yeni tehditler ortaya çıkmaktadır. Kişisel verilerden altyapılara kadar çeşitlenen dijital hizmetler zararlı yazılımların, kötü amaçlı korsanların veya organize birimlerin hedefi haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler ışığında, ülkelerin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapılarının güvenliğinin 21. yüzyılda sanal bir yapıya büründüğünün altını çizen YÖK Başkanı Özvar şöyle devam etti:

“Bir başka ifadeyle güvenlik anlayışının boyutu ve formu, korunması gereken sanal duvar ve kalelere dönüşmüştür. İletişim ağlarının güvenli olması sadece gizlilik açısından değil, aynı zamanda hayatın akışı, ekonomik hayatın sürekliliği ve siyasal sistemlerin işlerliği için de son derece önemlidir.

Dolayısıyla ülkelerin sahip olduğu kişisel ve kurumsal bilginin maruz kalabileceği çeşitli siber saldırılara karşı, insan-süreç ve teknoloji üçgeninde etkili önlemlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. ‘Ağ Güvenliği, Ağlarda Adli Bilişim, Web Güvenliği, Kritik Altyapı Güvenliği, Nesnelerin İnterneti Güvenliği’ bugün dünyada tehdit ve risklere karşı ülkelerin güvenliğini sağlayan operasyonel yetkinliklerdir.”

İstihdam odaklı politikaların oluşturulması ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, bilgi, beceri ve uygulama yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Özvar, “Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda belli bir alanda ihtisaslaşmış meslek yüksekokulları açarak sektörün talep ettiği niteliklere sahip işgücünü yetiştirmeye büyük önem veriyoruz.” dedi.

Bu çalışmanın önemli bir parçası olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile siber güvenlik meslek yüksekokullarının ve programlarının açılmasına ilişkin protokolü imzaladıklarını aktaran Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün imzalanan bu protokol ile siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli iş gücü inşa edilmesini, siber güvenlik öğretim programlarının geliştirilmesini, alandaki eğiticilerin beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını, yükseköğretimde mevcut siber güvenlik eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesini, siber güvenlik öğretim programlarının yaygınlaştırılmasını ve siber güvenlik alanındaki istihdamın artırılmasını amaçlıyoruz.”

Siber saldırıların günümüzde hibrit savaş yöntemlerinin bir unsuru olarak kullanıldığını belirten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise, “Siber saldırıların artık savaşa dönüşmesi, ülkelerin tıpkı sınırları gibi dijital altyapılarını da korumasını zorunlu hale getirmiştir.

Bu durum, ülkeleri politika ve stratejilerini bütüncül bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmeye sevk etmiştir. Siber tehditlerin yıkıcı etkilerinden korunmak, caydırıcı bir siber güç olmakla mümkündür” diye konuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here