Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacağının duyurdu. Yapılan duyuruda ;

‘’1. Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muayene Memuru,

 2. Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru,

3. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır. ‘’ denildi

Buna göre;

Başvuru ve Pozisyon Sayıları şunlar;

POZİSYONUTEŞKİLATIÖĞRENİM
DURUMU
KPSS
PUANI
SAYISI
Sözleşmeli Muayene
Memuru
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlükleri
LisansP3200
Sözleşmeli Gümrük
Muhafaza Memuru
Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürlüğü (Merkez Birimi)
LisansP350
Sözleşmeli Gümrük
Muhafaza Memuru
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlükleri
LisansP31250
Sözleşmeli Büro PersoneliMerkez Birimleri, Gümrük ve
Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri,
Ticaret İl Müdürlükleri ve
Serbest Bölge Müdürlükleri
Ön lisansP931000
Adaylar söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilir

Başvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat
17:00’a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya
diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra
www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar
sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış
olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi
ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme,
maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve
lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık,
gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara
denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere
denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış
denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri
gerekmektedir.),
d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan
türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

DETAYLI BİLGİ VE İLAN İÇİN TIKLAYIN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here