Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 7 Engelli ve 3 Eski Hükümlü toplam 10 işçi alacak.

Başvurular 05/12/2022 ile 09/12/2022 tarihleri arasında Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne (İŞ-KUR) yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR  

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin  işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  
 3. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 4. Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),
 5.  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 6. Adaylar 24 saat vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.  
 7. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
 8. Son başvuru tarihi itibariyle ve belgelendirmek şartıyla Sivas il merkezinde ikamet ediyor olmak. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.  
 9. Temizlik Görevlisi (Engelli) için; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde 40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.  
 10. Temizlik Görevlisi (Eski hükümlü) için; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 11. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan için; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.  
 12. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin işlemleri her aşamada idarece sonlandırılabilecektir

 1. KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ VE YERİ, KURA SONUCUN AÇIKLANMASI, SÖZLÜ SINAV
 2. Başvuran sayısı ilgili Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince açık iş sayısının 4(dört) katından fazla başvuru olması halinde kura işlemi 19/12/2022 tarihinde saat 10:00 da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi(eski) Vehbi Cem Aşkun Salonunda yapılacak olup herhangi bir değişiklik olması durumunda www.cumhuriyet.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.  
 3. Kura işlemi sonucunda belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacak olup sınavlar Kurumumuz (http://www.cumhuriyet.edu.tr) internet adresinden duyurulacak tarih ve yerde Sınav Komisyonu tarafından yapılacaktır.  
 4. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim Üniversitemiz (www.cumhuriyet.edu.tr) web sitesinde ilgililere duyurulacak ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here