ABD Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçiliği Ankara Finansman Fırsatı Bildirimi

US Mission Türkiye, ABD hükümeti tarafından finanse edilen ve ABD hükümeti tarafından desteklenen değişim programlarının eski katılımcıları (“mezunlar”) için 2023 Mezun Etkileşimi İnovasyon Fonu’na (AEIF2023) başvuruda bulunmak üzere açık bir yarışma düzenleyeceğini duyurur. Aşağıdaki tüm program uygunluk gereksinimlerini karşılayan en az iki mezundan oluşan ekiplerden teklif bekliyoruz.

AEIF 2023’e katılmak isteyen değişim mezunlarının 3 Mart 2023 Cuma / 17:00’ye kadar usaturkeyalumni@state.gov adresine tekliflerini göndermeleri gerekmektedir.

A. PROGRAM AÇIKLAMASI

AEIF, ABD hükümeti tarafından desteklenen ve kolaylaştırılan değişim programlarının mezunlarına, topluluklarının karşı karşıya olduğu küresel zorluklara yenilikçi çözümler tasarlamak ve uygulamak için değişim deneyimleri sırasında kazandıkları becerileri kullanmaları ve geliştirmeleri için fon sağlar.

AEIF, 2011’deki başlangıcından bu yana, rekabetçi bir küresel rekabet yoluyla dünya çapında yaklaşık 500 mezun liderliğindeki projeyi finanse etti. Bu yıl AEIF 2023, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirme taahhüdünü aşağıdaki hedeflere ulaşacak programlarla destekleyecektir:

1) Güçlü ABD-Türkiye ortaklığı yoluyla ortak bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar önceliklerini ilerletmek,
2) Demokrasiyi ve uluslararası insan haklarına, din özgürlüğüne, cinsiyet haklarına, hukukun üstünlüğüne ve ifade özgürlüğüne saygıyı güçlendirmek,
3) iklim, enerji ve bilim ve teknoloji ve
4) Türkiye ve ABD bağlarının eğitim yoluyla güçlendirilmesi.

US Mission Türkiye, aşağıdaki temalar dahilinde temaları destekleyen en az iki (2) mezundan oluşan ekipler tarafından önerilen ve yönetilen kamu hizmeti projelerini kabul edecektir:

Bu kategoride değerlendirilmek üzere Paylaşılan Güvenlik
Projelerini Destekleme, NATO ve diğer çok taraflı güvenlik örgütlerinde işbirliğini, siber güvenliği, terörle mücadeleyi, barış ve güvenlikte kadınların rolünü, sınıraşan suçları ve Doğu Akdeniz’deki işbirliğini artırmak.

Demokratik Değerleri Güçlendirin
Bu alandaki öneriler, Türkiye’de uluslararası insan hakları normlarına saygıyı güçlendirmeli, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı çıkmalı, toplumsal cinsiyet haklarını desteklemeli, hukukun üstünlüğünü ve ifade özgürlüğünü desteklemeli ve/veya Türk medyasının ve sivil toplumun kapasitesini güçlendirmelidir. insan hak ve özgürlüklerini savunmak. Buradaki öneriler aynı zamanda Türk medyasına ve medya tüketicilerine medya okuryazarlığının artırılması, yanlış bilgi ve dezenformasyonun anlaşılması ve bunlara yanıt verilmesi konularında yardımcı olmayı amaçlayabilir.

İklim, Enerji ve Bilim ve Teknoloji Konularında İşbirliğini Teşvik Edin
Bu kategorideki öneriler, özellikle yeşil teknoloji, biyo-teknoloji, temiz enerji, uzay, iklim değişikliği ile mücadele ve maviyi geliştirme alanlarında ABD ve Türk bilim adamları ve sanayi arasındaki işbirliğini artıracaktır. ekonomi. Bu projeler arasında, yerel ihtiyaçları karşılamak için teknolojinin kullanılması, serbest veri akışının önemi konusunda eğitim ve kamuya açık bilgilerden yararlanmak için vatandaşların veri okuryazarlığının geliştirilmesi yer alabilir.

Eğitim Yoluyla Türkiye ve ABD Bağlarını Güçlendirin
Bu kategorideki öneriler, Türk ve ABD kuruluşları, yüksek öğretim kurumları ve bireyler arasındaki karşılıklı anlayışı ve bağları güçlendirmeye odaklanacaktır. Proje alanları aşağıdakileri içerecektir, ancak bunlarla sınırlı değildir: STREAM (Bilim, Teknoloji, Araştırma, Mühendislik, Sanat, Matematik) eğitimi, yüksek öğretim eğitimi & geliştirme, K-12 Eğitimi ve kaynak geliştirme.

Lütfen aşağıdaki konulara odaklanan tekliflerin o kadar rekabetçi olmayabileceğini unutmayın, çünkü şu alanlarda halihazırda devam eden hibeler vardır:
1) Göç ve Mülteci Sorunları,
2) Girişimcilik ve
3) İngilizce Öğretimi.

Aşağıdaki proje türleri finansman için uygun değildir:

 • Partizan siyasi faaliyetlerle ilgili projeler;
 • Hayırseverlik veya geliştirme faaliyetleri;
 • İnşaat projeleri;
 • Belirli dini faaliyetleri destekleyen projeler;
 • Bağış toplama kampanyaları;
 • Belirli mevzuat veya programlar için lobi faaliyetleri
 • Bilimsel araştırma;
 • Öncelikle organizasyonun büyümesine veya kurumsal gelişimine yönelik projeler; veya
 • Mevcut projeleri çoğaltan projeler;
 • Ticari projeler;
 • Eğitim fırsatlarını veya bireyler için çalışma ve araştırmayı desteklemek için burslar

Tüm projelerin ve sonuçlarının birincil yararlanıcıları Türk izleyiciler olmalıdır.

FEDERAL ÖDÜL BİLGİLERİ

Yayınlanan duyuru: 11 Ocak 2023
Başvurular için son tarih: 3 Mart 2023 /17:00
Finansman türü: küçük hibe ödülleri
Karar tarihi: en geç 30 Haziran 2023
Bireysel ödüllerin tahmini büyüklüğü: 5.000 ila 20.000 ABD Doları arasında.
Program Yürütme Dönemi: Önerilen programlar bir yıl
(Ekim 2023-Ekim 2024) veya daha kısa sürede tamamlanmalıdır.

C. UYGUNLUK BİLGİLERİ

1. Uygun Başvuru Sahipleri:
Aşağıdaki kişiler başvuru yapabilir:

 • Başvuru sahipleri, ABD hükümeti tarafından finanse edilen bir değişim programının ( https://alumni.state.gov/list-exchange-programs ) veya ABD hükümeti tarafından finanse edilen bir değişim programının ( https://j1visa.state.gov/ ) mezunu olmalıdır .
 • Proje ekipleri en az iki (2) mezundan oluşan ekipler içermelidir.
 • ABD vatandaşı olan mezunlar teklif veremezler ancak ABD vatandaşı mezunlar bir projede ekip üyesi olarak yer alabilirler.
 • Mezun ekipleri, farklı değişim programlarından ve farklı ülkelerden mezunlardan oluşabilir.
 • Başvurular değişim mezunları tarafından yapılmalıdır. Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve akademik kurumlar kuruluş adına başvuruda bulunamazlar, ancak proje faaliyetlerinin uygulanmasında ortak olarak hizmet verebilirler.

2. Maliyet Paylaşımı Maliyet paylaşımının
dahil edilmesi bu fırsatın bir gerekliliği değildir.

3. Hibe Programı Alanı:
Teklifler aşağıdaki konuları ele almalıdır: Ortak Güvenliğin Desteklenmesi; Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi, İnovasyonun Teşvik Edilmesi, Girişimciliğin Teşvik Edilmesi ve Dijital Ekonominin İyileştirilmesi Demokratik Değerlerin Güçlendirilmesi; Türkiye ve ABD Bağlarını Güçlendirmek. Program hedeflerinde belirtilen temayı ele almayan teklifler uygun görülmeyecektir. Tüm proje faaliyetleri Amerika Birleşik Devletleri ve bölgeleri dışında gerçekleşmelidir.

4. Diğer Uygunluk Koşulları
Hibe bir kişiyle birlikte işlenecekse, bu kişinin bir UEI (Unique Entity ID) numarasına sahip olması veya SAM.gov’da kayıtlı olması gerekmez.

Adayların yalnızca bir teklif sunmalarına izin verilir.

D. BAŞVURU VE BAŞVURU BİLGİLERİ

1. Başvuru Paketi Talep Edilecek Adres
Başvuru ve bütçe şablonları ABD Ankara Büyükelçiliği web sitesinde mevcuttur: Ana Sayfa | Eğitim & Kültür | Hibe Fırsatları | ABD Büyükelçiliği Hibe Programı

2. Başvuru Sunumunun İçeriği ve Şekli
Başvurular ve bütçeler, resmi AEIF 2023 başvuru ve bütçe formları kullanılarak sunulmalıdır.

Lütfen aşağıdaki tüm talimatları dikkatlice takip edin. Bu duyurunun gerekliliklerini karşılamayan veya belirtilen gereklilikleri karşılamayan teklifler uygun olmayacaktır.

Lütfen emin olun:

 • Teklif, bu finansman fırsatının amaç ve hedeflerini açıkça ele almaktadır;
 • Teklif, resmi AEIF 2023 başvuru formundaki tüm soruları ele almaktadır;
 • Tüm belgeler İngilizce’dir
 • Bütçe ABD doları cinsindendir ve belirlenmiş AEIF 2023 bütçe formu kullanılarak sunulur;
 • Tüm sayfalar numaralandırılmıştır.

Aşağıdaki belgeler ve bilgiler gereklidir:

  1. Zorunlu başvuru formları a. ABD Elçiliği ve Konsoloslukları web sitesinde  SF-424 (Federal Yardım Başvurusu – kuruluşlar) veya SF-424-I (Federal Yardım Başvurusu – bireyler)  : ABD Büyükelçiliği Hibe Programı, Başvuru Sahipleri için Belgeler ve Formlar b. ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluklarının web sitesinde SF424A (İnşaat Dışı programlar için Bütçe Bilgileri)  : ABD Büyükelçiliği Hibe Programı, Başvuru Sahipleri için Belgeler ve Formlar c. ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluklarının web sitesinde SF424B (İnşaat Dışı programlar için güvenceler)  : ABD Büyükelçiliği Hibe Programı, Başvuru Sahipleri için Belgeler ve Formlar 
    

  2. Teklif: Teklif , ona aşina olmayan herkesin mezunlar ekibinin ne yapmak istediğini tam olarak anlayabileceği kadar yeterli bilgi içermelidir. Teklifler aşağıdakileri içerir.
  3. Teklif Özeti: Ele alınması gereken zorluklar, proje hedefleri ve beklenen etki dahil olmak üzere önerilen projeyi özetleyen kısa bir anlatım.
  4. Proje Amaçları ve Hedefleri: Teklif edilen projenin amaç(lar)ı, projenin neyi başarmayı amaçladığını açıklamalı ve amaç(lar)ı destekleyen hedefleri içermelidir. Hedefler belirli, ölçülebilir ve belirli bir zaman çerçevesinde gerçekçi bir şekilde ulaşılabilir olmalıdır.
  5. Proje Yöntemleri, Tasarım ve Zaman Çizelgesi: Belirtilen sorunu çözmek ve hedeflere/hedeflere ulaşmak için projenin nasıl çalışmasının beklendiğinin bir açıklaması. Bu, projenin doğrudan ve dolaylı yararlanıcılarının bir tanımını ve ayrıca programın hibe süresinin ötesinde nasıl devam ettirileceğine veya varsa diğer kaynakların mevcudiyetine ilişkin bir planı içermelidir. Proje faaliyetleri için önerilen zaman çizelgesi, planlanan faaliyetlerin ve olayların tarihlerini, saatlerini ve yerlerini içermelidir. Başvuru sahipleri ayrıca önerilen çalıştay veya eğitim gündemlerini ve materyallerini sunabilirler.
  6. Yerel Proje Ortakları: Varsa, önerilen projeyi destekleyecek ortakların listesi.
  7. İletişim Planı: İletişim planı, önerilen projeyi teşvik etmek için bir iletişim ve erişim stratejisi içermelidir. Sosyal medyayı, web sitelerini, basılı haberleri veya projeyle ilgili bilgileri yararlanıcılara ve halka paylaşmak için kullanılması amaçlanan diğer medya biçimlerini içerebilir. İletişimler AEIF 2023, Exchange Mezunları ve ABD Büyükelçiliği markasını içermelidir.
  8. Proje İzleme ve Değerlendirme Planı: Teklifin İzleme ve Değerlendirme bileşeni, teklif faaliyetlerinin programın amaç ve hedeflerini nasıl ilerleteceğini ayrıntılı olarak özetlemelidir. Bu, bilgi, farkındalık ve tutumlarda bir değişiklik gösteren herhangi bir sonucu içermelidir; geliştirilmiş hizmet kalitesi; bir okulda, grupta artan kapasite; vb. Teklifler ayrıca hibe alanın planlanan faaliyetlerin etkisini nasıl ölçeceğini de içermelidir.
  9. Bütçe Gerekçe Açıklaması: Başvuru sahipleri, sağlanan şablonu kullanarak ayrıntılı bir bütçe ve bütçe açıklaması gerekçesi sunmalıdır. Kalem harcamaları makul, spesifik olmalı ve mümkün olan en detaylı şekilde listelenmelidir. Bütçeler ABD doları cinsinden sunulacak ve nihai hibe sözleşmeleri ABD doları üzerinden yapılacaktır.
 • 3. Bütçe Kısıtlamaları: AAEIF 2023, aşağıdaki faaliyetleri veya maliyetleri desteklemez ve seçim komitesi, bu faaliyetlerden veya maliyetlerden herhangi birini içeren başvuruları uygun bulmayacaktır:
   • Amerika Birleşik Devletleri ve bölgelerine gidiş/dönüş herhangi bir uçak bileti
   • Amerika Birleşik Devletleri ve topraklarında gerçekleşen faaliyetler
   • Personel maaşları, ofis alanı ve genel/operasyonel giderler
   • Büyük dayanıklı ekipman parçaları veya inşaat programları
   • Alkol, aşırı yemek, içecek veya eğlence
   • Akademik veya bilimsel araştırma
   • Hayırseverlik veya geliştirme faaliyetleri
   • Bir nüfusa doğrudan sosyal hizmetlerin sağlanması
   • Bireysel burslar
   • Sosyal seyahatler/ziyaretler
   • Hediyeler veya ödüller
   • Mevcut programların çoğaltılması
   • Bir organizasyonun kurumsal gelişimi
   • Risk sermayesi, kar amacı güden girişimler veya projeye katılım için ücret talep etme
   • Belirli dini faaliyetler için destek
   • Bağış toplama kampanyaları
   • Partizan siyasi faaliyetin desteklenmesi veya karşı çıkması veya belirli bir yasa için lobi yapılması

E. İNCELEME VE SEÇİM SÜRECİ

Değerlendirme Kriterleri: ABD büyükelçiliği veya konsolosluğu Halkla İlişkiler Bölümleri, tüm başvuruları değerlendirmek için aşağıda belirtilen kriterleri kullanacaktır. Teklifler, Washington, DC’deki Dışişleri Bakanlığı’nda bulunan bölgesel ve değişim programı uzmanlarından oluşan bir Seçim Komitesi tarafından incelenecektir. Panelistler, başvuruları incelemek ve değerlendirmek için aşağıdaki kriterleri kullanacaktır.

Uygulama Teması ile Uygunluk   Teklif   , faaliyetlerin yarışmanın tema(lar)ını nasıl destekleyeceğine dair yeterli bilgi sağlar . Açıklama, DC Seçim Komitesinin bu projeyle ilgili olarak farkında olmayabileceği herhangi bir ilgili yerel bağlamı açıklar. Önerilen proje fikirleri doğası gereği kamu diplomasisi olmalıdır (yani kalkınma veya askeri değil).    
Amaç ve Özet, Açıklama ve Uygulama Planı   Başvuru sahipleri, amaç, özet, açıklama ve uygulama planını geliştirirken tüm açıklamaları açık, öz ve ikna edici hale getirmeyi hedeflemelidir. Gözden geçirenler, teklifleri, projenin yürütüldüğü topluluk üzerinde sürekli ve güçlü bir etki yaratma olasılığına göre değerlendireceklerdir. Proje, önemli bir anlayış veya ihtiyaç eksikliğini gideriyor mu? Projenin amacına ulaşılırsa, mevcut bilgi veya uygulama nasıl geliştirilecek? Başvuru sahipleri bu proje ile hangi kitleye ulaşmayı umuyor? Kaç kişi katılacak? Nasıl seçilecekler?    
Mezun Katılım Derecesi   Projeler en az iki (2) değişim mezununun katılımını içermelidir. Proje ekip liderleri olabilirler veya projeyi formüle ederken doğrudan PAS ile işbirliği yapabilirler. Takımda ikiden fazla mezun olabilir, ancak en az iki mezun vardır. Takım liderleri olarak, mezunlar proje planlama, uygulama vb. süreçlerle yakından ilgilenmelidir. Başvuru sahipleri, teklifin her mezun takım üyesi için aşağıdaki bilgileri içerdiğinden emin olmalıdır: ad, soyad, e-posta adresi, değişim programı, ülke vatandaşlık, roller ve sorumluluklar.    
Yerel Ortaklardan Katılım ve Destek   Teklif, projenin gerçekleşeceği yerdeki topluluğun sahipliğini ve desteğini göstermektedir. Yerel ortakların katılımı, topluluk desteği olduğunun ve projenin konu uzmanları, toplum merkezleri, akademik kurumlar, işletmeler, yerel/ulusal hükümet, sivil toplum kuruluşları, American Spaces gibi çok çeşitli uzmanları dahil edeceğinin güçlü bir işaretidir. , vesaire.    
Projenin Değerlendirilmesi ve Etkisi    Bir izleme ve değerlendirme (İ&D) planı, projenin uygulanması ve projenin amaç ve hedeflerine yönelik önemli izleme ilerlemesi için çok önemlidir. Bir izleme ve değerlendirme planı, belirli çıktılara ve sonuçlara yönelik ilerlemeyi etkili bir şekilde izlemek için gereken verileri ve ayrıca bu veri toplamanın nasıl gerçekleştirileceğini dikkate almalıdır. Bir programın istenen sonuçlara doğru ilerleyişini anlamak için iyi hazırlanmış göstergeler kullanılmalıdır. Bir izleme ve değerlendirme planı aşağıdakiler için gözden geçirilmelidir:    • Tamamlama    • Hedeflerin ve göstergelerin uygulanabilirliği ve mantığı    • İzlemeye net yaklaşım    • SMART kriterlerine bağlılık    • Mevcut durum ve hedeflerin uygulanabilirliği    • Veri kalitesi planı    • Planı uygulama kapasitesi    
Sürdürülebilirlik   Başvuranlar, projenin bitiminden sonra projenin olumlu etkisinin nasıl devam edeceğini düşündünüz mü?    
İletişim, Medya ve Sosyal Yardım Planı   Proje, ekibin projeyle ilgili bilgileri nasıl ve ne zaman paylaşacağına dair net bir plan ve zaman çizelgesi içermelidir. Koşullar izin verirse, ABD Büyükelçiliği’nin süreç boyunca tanınmasını sağlamak önemlidir.    
Bütçe ve Bütçe Anlatımı   Bütçe ve anlatı gerekçesi yeterince ayrıntılıdır. Maliyetler, önerilen faaliyetler ve beklenen sonuçlarla ilgili olarak makul düzeydedir. Bütçe, önerilen faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli tüm harcamaları hesaba katarak gerçekçidir. Sonuçlar ve önerilen sonuçlar, projenin toplam maliyetini haklı çıkarır. Bütçe kalemleri makul, kabul edilebilir ve tahsis edilebilir.   


Feragatname: Bu bildirim, finansmanın mevcudiyetine tabidir. Ankara’daki  ABD Büyükelçiliği  , bu duyuru kapsamındaki başvuruları alarak fon sağlanacağını garanti etmez. Sadece başarılı başvuru sahipleriyle iletişime geçilecektir.    

F. FEDERAL ÖDÜL YÖNETİMİ BİLGİLERİ

Hibe ödülü, Hibe Görevlisi tarafından yazılacak, imzalanacak, verilecek ve yönetilecektir. Yardım ödülü sözleşmesi, yetkilendirme belgesidir ve alıcıya incelemesi ve imzası için e-posta ile sağlanacaktır. Alıcı, yalnızca Hibe Sorumlusu tarafından imzalanan hibe verme belgesinde gösterilen başlangıç ​​tarihinden itibaren program masraflarını karşılamaya başlayabilir.

Finansman için bir teklif seçilirse, Dışişleri Bakanlığının gelecekte herhangi bir ek finansman sağlama yükümlülüğü yoktur. Finansmanı artırmak veya performans süresini uzatmak için bir ödülün yenilenmesi Dışişleri Bakanlığı’nın takdirindedir.

Bu NOFO’nun yayınlanması, ABD hükümeti adına bir ödül taahhüdü teşkil etmez ve ABD hükümetinin tekliflerin hazırlanması ve sunulması sırasında ortaya çıkan maliyetleri ödeme taahhüdünde bulunmaz. Ayrıca, ABD hükümeti alınan herhangi bir teklifi veya tüm teklifleri reddetme hakkını saklı tutar.

Ödeme şekli:

Ödemeler Elektronik Fon Transferi (ACH/EFT) yoluyla yapılacak ve genellikle aşağıdaki şekilde ödenecektir:

 1. Programın başında, Alıcının tesisleri rezerve etmesine yardımcı olmak, programı başlatmak için gerekli malzemeleri ve diğer öğeleri avans olarak satın almak (%40)
 2. İkinci bir taksit olarak, ulaşılan kilometre taşlarına bağlı olarak ara mali ve ilerleme raporlarının sunulmasını takiben (%30)
 3. Program raporunun alınması veya tamamlanan programların doğrulanması üzerine, bakiye (%30) Alıcıya geri ödenecektir.

Alıcının, programın tamamlanmasından sonra federal yardım faaliyetinin kapsamındaki veya amacındaki bir azalmayla ilgili olarak harcanmamış fonları ABD Hükümetine iade etmesi gerekmektedir.

Raporlama Gereksinimleri: Alıcılardan mali raporlar ve program raporları sunmaları istenecektir. Ödül belgesi, bu raporların ne sıklıkta sunulması gerektiğini belirtecektir.

Alıcılardan, projelerinin süresine bağlı olarak üç aylık, altı aylık, yıllık ve nihai mali raporlar ve program raporları sunmaları istenecektir. Ödül belgesi, bu raporların ne sıklıkta sunulması gerektiğini belirtecektir.

G. FEDERAL HEDEF AJANSI İLETİŞİMLERİ

Hibe başvuru süreciyle ilgili sorular şu adrese yönlendirilmelidir: Mezun Programları Ofisi, usaturkeyalumni@state.gov

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here