Vakıf, iklim değişikliğinin hafifletilmesi savunucularını desteklemektedir. Başvuru çağrıları uluslararası başvuru sahiplerine açıktır.
Minor Foundation for Major Challenges (MFMC), düşük karbon ekonomisine geçişi ilerleten iletişim projelerini destekleyen bir Norveç kuruluşudur.

MFMC, kamu veya özel kurumlardaki politika ve uygulamaları değiştirmeye odaklanarak acil, büyük ölçekli dönüşümü destekleyen projeleri destekler. 2019-2023 dönemi için vakfın öncelikleri;

– iklim iletişiminde yeniliği teşvik etmek ve desteklemek

– iklim savunuculuğundaki seslerin ve anlatıların sayısını artırmak

– Radikal değişime açılan sosyal ve politik hareketlerin güçlendirilmesine yardımcı olun

– Avrupa tekliflerini desteklemeye odaklanmak

Vakıf, yalnızca açıkça stratejisinin kapsamına giren başvuruları dikkate alacaktır. Tüzüğü ve 2019-2023 dönemi için tam stratejisi dahil olmak üzere vakıf hakkında daha fazla bilgi MFMC web sitesinde mevcuttur.

Vakfın tamamen yerel odaklı, orman koruma, ağaç dikme, iklim değişikliğine uyum gibi topluluk düzeyindeki projelerin uygulanmasına odaklanan veya öncelikle iklimle ilgili bilgileri genele yaymayı amaçlayan başvuruları dikkate almayacağını lütfen unutmayın.

MFMC geleneksel olarak her yıl iki farklı kategoride altı başvuru çağrısı duyurur: büyük ve küçük hibeler.

BÜYÜK HİBELER Bu kategoride, MFMC genellikle 20.000 Avro ile 200.000 Avro arasında değişen projeler aramaktadır, ancak daha büyük projeler de düşünülebilir. Başvuru süreci, ilgili kuruluşlardan başlangıçta kısa bir sunum sunmalarının istendiği iki adımdan oluşur. Buna dayanarak, MFMC kurulu projeyi çekici bulursa kuruluş tam bir başvuru sunmaya davet edilebilir.

KÜÇÜK HİBELER Bu kategoride, basitleştirilmiş tek aşamalı bir süreçte 10.000 Avroya kadar daha küçük hibelere başvurmak mümkündür. Başvurular, amaç ve stratejisine göre MFMC kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Son başvuru tarihi: 16.02.2023

Ayrıntılı bilgi ve başvurmak için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here