Water4All Ortaklığı 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı Açıldı

Avrupa ortaklığı Water4All çerçevesinde açılan Water4All 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı, hidrolojik süreçleri farklı ölçekte daha iyi anlamak için bilgi, modeller, yaklaşımlar,...

Ufuk Avrupa Programı Küme5 İkinci Dönem Çağrısı Açıldı

2050 yılına kadar Avrupa’da iklim nötrlüğe ve bina stokunda sıfır kirliliğe geçişin sağlanması için kapsayıcı ve insan merkezli Ar-Ge’ye dayalı projelere destek...

Sırbistan’da 6 Günlük Erasmus+ Eğitimi Katılımcı Çağrısı

Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Türkiye’den toplam 30 katılımcı bu projede yer alacaktır. Proje tarihleri:...

Ankara’da Erasmus+ Projesi Katılımcılarını Arıyor

Children Privacy in Social Media that an Erasmus+ project will be held between 29th October and 3rd November 2022 in Ankara, Turkey....