Ev Projeler/Buluşlar ORTAK – Yerel Uzman Diyaloğun Teşviki için Alman-Türk Girişimi 2024 Başvuruları 
Projeler/Buluşlar

ORTAK – Yerel Uzman Diyaloğun Teşviki için Alman-Türk Girişimi 2024 Başvuruları 

Alman ve Türk yönetimler (şehirler, belediyeler, ilçeler), 2024 yılında “ORTAK – Yerel Uzman Diyaloğun Teşviki için Alman-Türk Girişimi” çerçevesinde gelişime bağlı uzman diyalog, ağ oluşturma ve işbirliği projeleri için hibe başvurusunda bulunabilir. Engagement Global (EG)’in Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) birimi tarafından sağlanan bu destek teklifi, Mercator Vakfı tarafından finanse edilmektedir.

Teklif, hâlihazırda Türkiye’deki bir yerel yönetimle resmi olarak şehir kardeşliği, gayri resmi şehir dostluğu veya proje ortaklığı olan veya yeni bir proje ortaklığı başlatmayı planlayan, Alman yerel yönetimlerine hitap etmektedir.

Girişimin amacı, yönetimler arası bilgi alışverişini ve yönetimlerin proje ortaklıklarının kurulmasını ve daha çok geliştirilmesini teşvik etmektir. Sağlanan bu finansmanla Alman ve Türk yönetimlerine her iki taraf için de önem arz eden, genel çıkarların korunması ve toplumsal birlikte yaşama gibi konulardaki bilgilerini bilgilerini pekiştirme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı verilmektedir (ana başlıklar için bkz. aşağıda).

SKEW, bu teklifle ilgilenen yönetimlerin yanı sıra takip eden hibe alıcılarını başvurunun hazırlanması, projenin uygulanması ve dokümantasyonun sağlanması konularında danışmanlık hizmetinde bulunmaktadır. Bu amaçla SKEW, nitelikli bir refakat programı da sunmaktadır (örneğin; yurt bilgisi kursları ve kültürler arası iletişim; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilgili konu bazlı ileri eğitim ve değişim etkinlikleri; ağ oluşturma toplantıları) ve angajman gösteren diğer yönetimlerle değişimi başlatmaktadır. Özel fondan sağlanan finansmanlarla gerçekleştirilen projelerin sonuçları ve hedeflere ulaşma oranları, yapılacak bir değerlendirme çalıştayında tartışılarak değerlendirilecektir. SKEW, yönetimlerin sağlanan bu tedbirlere katılmayı tavsiye etmektedir.

Başvuru sahibinin fon alacağı garantisi bulunmamaktadır. Finansman kararları, bu duyuruda yer verilen açıklamalara dayanmaktadır. Takip finansmanı sağlanması öngörülmemektedir.

Özel proje fonundan sağlanacak olan hibe, proje başına maksimum 25.000 Avro (finanse edilebilir toplam maliyetlerin %90’ınına kadar kısmi finansman ile yüzde on oranında özkaynak finansmanı) ile 10,5 aya kadar vadeli olmaktadır. Sağlanan bu hibeyle Alman yerel yönetimler, ortaklık işbirliğinin yapılarını kurabilir, uygulayabilir veya sağlamlaştırabilir veya ortaklık içinde kalkınma politikası bağlamında daha küçük projeleri planlayabilir ve gerçekleştirebilir.

Konular ve İçerik

Özel proje fonu çerçevesinde EG, kalifikasyon, strateji geliştirme, profesyonelleşme, bilgi çalışması, ağ oluşturma ve karşılaşmalar ile ortak zorlukların çözümüne hizmet edecek olan işbirliği projelerini desteklemektedir. Bu hedefler, yerel bazda genel çıkarların korunmasına yönelik hizmetlerin güçlendirilmesini ve kadın erkek vatandaşların yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine ve yerel kalkınma projelerine katılımını desteklemeli ve sürdürülebilir kalkınma (SKAları) için küresel hedeflere ulaşılmasında katkı sağlamalıdır.

EG ve Mercator Vakfı, özellikle aşağıdaki pekiştirme konularında işbirliği projelerini memnuniyetle karşılayacaklardır:

  • Sürdürülebilir Kentsel Gelişim; çevre koruma ve yerel yönetimler düzeyinde gerekli iklim koruma ve uyum süreçlerine ilişkin farkındalığın artırılmasına odaklanan sürdürülebilir kentsel gelişim projeleri, örneğin kaynak tüketiminin azaltılması, atıkların azaltılması, atık yönetimi sağlanması; yeşil bölge geliştirilmesi.
  • Sosyal Katılımı ve Dayanışmanın Artırılmasına Yönelik Yerel Yaklaşımlar:
  • Bölgedeki anlaşmazlık durumlarında ve çatışmalarda arabuluculuk; genç ve yaşlı bireyler arasındaki ihtilaflar, komşuluk ve ikamet, farklı kültür ve dinlerin birlikte yaşaması ve onların diyaloğu, okullarda yerel yönetimlerce destekli arabuluculuk;
  • Başarılı entegrasyon yönetiminin bir parçası olarak yönetim içinde ve gönüllülük temelinde yerel ihtilaf çözüm mekanizmalarının geliştirilmesi;
  • Örneğin doğal afetlerle bağlantılı olarak bireysel ve toplumsal travmanın üstesinden gelmeye ve dayanıklılığı artırmaya yönelik tedbirler.
  • Yerel Ekonomik Kalkınma Stratejileri ve Örnekleri; pandeminin sonuçlarının üstesinden gelmek için yerel ekonomik kalkınma stratejileri ve örnekleri, toplumsal yarara odaklı ekonomiye yönelik projelerine yerel yönetimlerce desteklenmesi.

Ek olarak yerel yönetimler, yerel yönetim düzeyinde genel çıkarların korunması, katılımın teşvik edilmesi veya sürdürülebilir kalkınma için küresel hedeflerin uygulanması konularına yönelik başka projeler için de başvuruda bulunabilirler. Ancak; belirtilen pekiştirme konularıyla ilgili projeler tercih edilmektedir.

EG ve Mercator Vakfı, her iki yerel yönetimde ilgili kadın erkek aktörlerin ve (örneğin göçmen örgütleri gibi) sivil toplumun ağ oluşturmasını açıkça desteklemektedirler. Sivil toplum örgütlerini, bilim ve/veya iş dünyasını da içine alan ve kadınların katılımını teşvik eden ve cinsiyet eşitliğine katkıda bulunan projeler, özellikle aranmakta olup arzu edilmektedir. Bu konulara yoğunlaşan projeler özellikle tercih edilmektedir.

Başvurular, 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla en geç 15 Eylül 2024 tarihine kadar bunun için tahsis edilmiş formlar kullanılarak Almanca veya İngilizce olarak yapılabilir.

Detaylı bilgi ve başvuru için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

20240104_TR_Bekanntmachung_2024_mitQR

yorum Yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pexels-ezekixl-akinnewu-1006202-380x380

Dilruba

Phasellus tellus tellus, imperdiet ut imperdiet eu, iaculis a sem Donec vehicula luctus nunc in laoreet

Trending Now

Hot Topics

İlgili Makaleler

Projeler/Buluşlar

TÜBİTAK ve Moldova Ulusal Araştırma ve Geliştirme Ajansı İkili İş Birliği Çağrısı

TÜBİTAK 1071 Programı kapsamında, TÜBİTAK ile Moldova Ulusal Araştırma ve Geliştirme Ajansı...

Projeler/Buluşlar

New European Bauhaus Çağrısı

Ufuk Avrupa Programı kapsamında “Mahalle ve Muhitleri Güzel, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Hale...

Projeler/Buluşlar

CONCERT Japan 2024 Yılı Çağrısı

CONCERT Japan kapsamında, “Daha Sürdürülebilir Bir Tarım için Dijitalleşme ve Robotik (Digitalization...

Projeler/Buluşlar

TÜBİTAK – JSPS (Japonya) İkili İş Birliği Çağrısı

TÜBİTAK ve Japonya Bilimi Destekleme Kuruluşu (Japan Society for the Promotion of...